ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ: ШЛЯХИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Людмила Цибулько
  • Олексій Білецький
  • Максим Роганов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.19.2023.285633

Ключові слова:

патріотичне виховання, громадянська позиція, виховні завдання, місцевий матеріал, сімейні цінності, громадянський подвиг

Анотація

У статі проаналізовано основні проблеми формування почуття патріотизму сучасних школярів старших класів. Базуючись на аналізі державних документів в сфері загальної освіти  останніх років («Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки» (2015 р.), «Стратегія національно-патріотичного виховання» (2019 р.), «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (2015 р.) тощо), було визначено основні завдання (освітні, виховні, розвивальні) щодо розвитку системи патріотичного виховання і побудови міцного підґрунтя для формування громадянської позиції школярів.

У статті також підкреслено виховну роль сімейних цінностей та місцевого матеріалу (історія рідного краю, традиції родини та місцевості). З огляду на важливість такого матеріалу, авторами пропонується наповнення відповідним навчальним і виховним змістом такої навчальної дисципліни, як «краєзнавство».

Акцентується увага на виховному значенні для формування чіткої громадянської позиції на приклади подій і вчинків людей, що відбуваються в рамках боротьби Української Держави з російською агресією.

Посилання

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №38-39, ст. 380). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр., затверджена на колегії МОН України 26 березня 2015 року.

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах. URL: URL: https://osvita.ua.

Стратегія національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 року.). URL: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/natsionalno-patriotichne-vihovannya-ditey-ta–molodi.

Бех, І. Д. (2003). Виховання особистості: У 2 кн. Київ: Либідь, Кн.1: Особистісно- орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади.

Бех, І. Д., Чорна, К. (2009). Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Львів: Світ виховання.

Ващенко, Г. (1994). Виховний ідеал. Полтава : Полтавський вісник.

Марушій, О. (2001). Шляхи активізації патріотичного виховання в школі. Рідна школа, № 5, 22–24.

Пентій, О., Новосьолова, І. (2015). .Виховання патріотично налаштованої особистості школяра. Вихователь-методист, № 8, 16–21.

Савченко, Л. В. (2000). Патріотичне виховання як важливий чинник формування національної гідності школярів. Вісник Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Педагогічні науки, Вип.18, 77–80.

Сухомлинська, О. В. (2010). Патріотизм як цінність: погляд на історію і сьогодення. Шлях освіти, 186–194. URL: http://www.novadoba.org.ua/data/metod/suhoml.html.

Сухомлинський, В. О. (1976). Вибрані твори. В 5-ти т. Т.1. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу. – Київ.

Сухорукова, В. М. (2015). Як виховати патріота. Харків: Вид-во «Ранок».

Теоретичні основи педагогіки. (2001). Курс лекцій. Підручник для студентів. Під ред. Вишневського О. Дрогобич: Відродження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Як цитувати

Цибулько, Л. ., Білецький, О., & Роганов, М. . (2023). ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ: ШЛЯХИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (19), 20–29. https://doi.org/10.31865/2414-9292.19.2023.285633

Номер

Розділ

Статті