СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.264419

Ключові слова:

майбутні вчителі початкових класів, підготовка вчителів, компетентності

Анотація

У статті висвітлені сучасні підходи до підготовки вчителів початкової школи в Республіці Польща. Проаналізовано зміст їх підготовки, який охоплює окремі модулі (загальноосвітній, фаховий, вивчення польської мови, англійської мови, підготовка дипломної роботи, модулі з педагогічних практик та вибіркові). Окреслено професіограму вчителя початкових класів (або модель випускника) із переліком набутих ним знань, умінь і суспільних компетентностей.

Посилання

Kowolik P. (2019) Metodyczno-praktyczne kształcenie studentów – istotną płaszczyzną przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli klas I-III. Kształcenie nauczycieli klas początkowych /Pod red. Henryka Moroza. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej szkoły pedagogicznej Towarzystwa wiedzy powszechnej. 19-29.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf

Samborska I. (2016) Kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Nr 9 (31/1). 41-52.

Sosnowska-Bielicz E. (2019) Wzorzec osobowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. XXXVIII. 173-187.

Sylwetka absolwenta studia jednolite magisterskie (5 letnie) URL: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/3/31/bcdfc165404883e5848c20d8811d9304/Sylwetka%20absolwenta%20pedagogika%20Przed.%20i%20wczesnoszkolna%20JM.pdf

Żegnałek K. (2008) Kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej. Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. 188-195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Як цитувати

Василюк, А. . (2022). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЛЬЩІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 185–195. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.264419

Номер

Розділ

Статті