МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТІ ЯК ІМПЕРАТИВ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Світлана Шехавцова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.260021

Ключові слова:

демократизація, євроінтеграція, міжкультурна комунікація, міжкультурний діалог, освітній процес, свобода, рівність, толерантність

Анотація

У статті порушено проблему сприяння демократичному розвитку суспільства та визначення ролі міжкультурної комунікації в цьому процесі. Актуальність проблематики обґрунтована, спираючись на сучасну нормативно-правову базу, розроблену та запроваджену урядом України для інтенсифікації процесів євроінтеграції. Автором проаналізовано низку досліджень іноземних та вітчизняних науковців, що висвітлюють питання демократизації освіти та суспільства в цілому (В. Андрущенко, Л. Карташова, О. Царенко, E. Bäckman, B. Trafford), запровадження міжкультурної комунікації в освіті (П. Кендзьор, О. Кондратьєва, M. Byram, J. Banks, Ch. Sleeter). Доведено, що демократизація в освіті є однією із тенденцій розвитку сучасного європейського суспільства. Визначено роль міжкультурної комунікації та міжкультурного діалогу в процесах демократизації. Надано уточнене визначення понять «міжкультурна комунікація», «міжкультурний діалог», «толерантність». Сформульовано та розкрито сутність основоположних принципів демократизації на основі запровадження міжкультурної комунікації в освіті, а саме: свобода вибору, свобода самовираження, взаємоповага до людської гідності, рівність та толерантність.

Посилання

Андрущенко, В. (2014). Демократична культура особистості: проблема формування. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 32, 5–9. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_2

Бацевич, Ф. С. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія.

Бенедек, В. & Кеттеман, М. (2013). Свобода вираження поглядів та Інтернет. Страсбург: Видавництво Ради Європи

Кабінет Міністрів України. (2014). Асоціація між Європейським Союзом та Україною. URL https://www.kmu.gov.ua/en/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu

Кендзьор, П. (2017). Полікультурне виховання учнів у системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика). (Дис. д-ра пед. наук). Київ: Академія педагогічних наук України. Інститут проблем виховання.

Кондратьєва О. М. (2017). Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (на засадах лінгвокраїнознавчого підходу). (Дис. канд. пед. наук). Київ: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Міністерство освіти і науки України. (2019). Концепція розвитку англійської мови в університетах. URL https://mon.gov.ua/ua/news/mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkova-umova-vstupu-v2-vipusku-vikladannya-profilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi

Лощенова, І. Ф. (2004). Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення іноземних мов. (Дис. ... канд. пед. наук). Київ: Ін-т пробл. виховання АПН України.

Моцар, М. М. (2018). Формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання. (Дис. канд. пед. наук). Київ: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Верховна Рада України. (2019). Про цілі сталого розвитку на період до 2030 р. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Силадій, І. М. (2019). Демократизація як свобода вибору моделі освітнього процесу. Освітній дискурс. Гуманітарні науки, 13, 45–56. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2019_13_6

Міністерство освіти і науки України. (2020). Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Хамітов, Н., Крилова, С., Розова, Т., & Мінева, С. (2014). Філософський антрополоічний словник. Київ: КНТ.

Царенко, О. О. (2013) Політична культура як чинник впливу на політичну поведінку громадян. Панорама політологічних студій, 10, 176-182.

Apple, M. W. & Beane, J. A. (2007). Democratic schools: Lessons in powerful education. Portsmouth: Heinemann.

Bäckman, E. & Trafford, B. (2007). Democratic Governance of Schools. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Banks J. A. (2004). Hand of Research on Multicultural Education. 2nd ed. J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.). San Francisco: Jossey-Bass.

Council of Europe. (2013). European Convention on Human Rights. URL https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Шехавцова, С. . (2022). МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТІ ЯК ІМПЕРАТИВ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 174–184. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.260021

Номер

Розділ

Статті