АНАЛОГІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Надія Ляшова
  • Наталія Бєлік

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.260001

Ключові слова:

метод аналогії, логічне мислення, математика

Анотація

У статті проаналізовано наукові джерела спрямовані на дослідження методу аналогії. Серед яких значне місце посідають роботи філософів, психологів, дидактів, математиків як українських, так і зарубіжних науковців. Розглянуто різновекторне спрямування у застосуванні методу аналогії. Особливу увагу приділено аспектам методу аналогії у навчанні математики учнів початкової школи. Окреслено універсальність особливостей методу аналогії, які найґрунтовніше розвинуті в теорії подібностей. Для формування логічних операцій мислення учнів запропоновано різноманітні способи подачі матеріалу, в тому числі словесні, числові та завдання-аналогії під час вивчення нумерації багатоцифрових чисел та арифметичних дій над ними. Наведено приклади складання аналогічних задач, що сприяє встановленню загальних зв’язків між даними і шуканим у різних життєвих ситуаціях. А також завдання, які спрямовані на виявлення істинних та хибних суджень. Доведено, що побудова процесу навчання математики з використанням методу аналогії дозволяє максимально розвинути потенційні можливості логічного мислення здобувачів початкової освіти.

Посилання

Беляев, Е. А., Киселева, Н. А., & Перминов, В. Я. (1975). Некоторые особенности развития математического знания. Москва : Изд-во МГУ.

Далингер, В. А. (2016). Аналогия как научный метод познания и методические особенности его использования в обучении математике. Единый всероссийский научный вестник, № 5, 101–107.

Далингер, В. А. & Костюченко, Р. Ю. (2018). Геометрия: метод аналогии : учеб. пособие для СПО. Москва : Издательство Юрайт.

Женжера, С. (2016). К вопросу об эвристическом значении метода аналогии. Університетська кафедра, № 5, 101–118.

Клини, С. (1983). Математическая логика. Перев. с анг. Ю. А. Гастева. Москва : Мир.

Конверский, А. Е. (2010). Логика традиционная и современная. Москва : Идея-Пресс.

Кондаков, Н. И. (1995). Логический словарь-справочник. Москва : Наука.

Костюченко, Р. (2017). Аналогия в науке и в обучении. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий, № 4 (24), 136–142.

Кугай, Н. В. (2017). Методологічні знання майбутнього вчителя математики : монографія. Харків : ФОП Панов А. М.

Ляшова, Н. М. (2017). Сегмент логічної складової в методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Молодий вчений, № 9.2 (49.2), 68–72.

Петько, Л. В. (2016). Метод аналогії як засіб підвищення якості процесу навчання в умовах університету. Педагогічні науки, Вип. 2, 158–163.

Пойа, Д. (1975). Математика и правдоподобные рассуждения. Пер. И. Вайнштейн. Москва : Наука.

Самойленко, А. М., Банах, Т. О., & Притула, Я. Г. (2017). Стефак Банах і математика у Львові в першій половині ХХ століття. Вісник НАН України, № 11, 92–102.

Сучасний тлумачний словник української мови. (2006). За заг. ред. проф. В.В. Дубічинського. Харків: ВД «ШКОЛА».

Уайтхед, А. & Рассел, Б. (2006). Основания математики: В 3 т. Т.1. / Под ред. Г. П. Ярового, Ю. Н. Радаева. Самара: Самарский университет. 2006.

Цибульська, С. (2016). Математика. Літній зошит. Тернопіль : Підручники і посібники.

Штофф, В. А. (1986). Моделирование и философия. Москва : Наука.

Эрдниев, П. М. (1990). Аналогия в математике. Москва : Знание.

Maligranda, L., Prytuła, J. G. (2012). Przesłuchania Stefana Banacha z 1944 roku. Wiadomosci Matematyczne, T. 48, Nr. 1, 51–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Ляшова, Н., & Бєлік , Н. (2022). АНАЛОГІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 116–126. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.260001

Номер

Розділ

Статті