МИСТЕЦТВО ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКОРСЬКИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Софія Довбня
  • Галина Шелепко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259996

Ключові слова:

мистецтво ландшафтного дизайну, дизайн, художньо-конструкторські уміння, старший дошкільний вік

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття мистецтво ландшафтного дизайну як гармонійного розвитку особистості, формування ціннісного ставлення до краси, загальної культури, що є основою моральності, а також творчого підходу до життя та розкрито його інструмент формування основ художньо-конструкторських умінь дітей старшого дошкільного віку, який розглядається як індивідуальна траєкторія, власна особлива проєктна художньо-конструкторська діяльність: створення естетичного, художнього, закінченого образу  ̶ композиції і поліпшення функціональності простору, за допомогою засобів ландшафтного дизайну. Залучення старшого дошкільника до мистецтва ландшафтного дизайну збагачує особистий, індивідуальний досвід взаємодії зі світом, і допомагає йому навчитися проникати у внутрішній світ природнього довкілля. Занурення дитини старшого дошкільного віку у світ мистецтва ландшафтного дизайну передбачає: формування здатності емоційно-чуттєво сприймати об’єкти і явища довкілля; забезпечення умов для самовираження і власного ставлення до створюваного дизайну.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти: Державний стандарт дошкільної освіти нова редакція від 12.01.2021 р. За наук. ред. Т. О. Піроженко. № 33. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Вареник, О. С. (2021). Розвиток художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку в ознайомленні з культурною спадщиною Криворіжжя. Укладання методичного посібника : кваліфікаційна робота студента факультету дошкільної та технологічної освіти групи ЗДОм-16. Кривий Ріг : КДПУ.

Впевнений старт: педагогам. URL: https://fb.watch/cez9BIDoMk/

Єпіхіна, М. А. (2019). Ландшафтний дизайн та озеленення приміщень: навч.-метод. посіб. Старобільськ : Вид-во . Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка».

Журенко, Л. (2021). Творче конструювання як засіб інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку. URL: http://www.rusnauka.com/25_SSN_2009/Pedagogica/51493.doc.htm (дата звернення: 22.10.2021).

Листопад, М. В. (2017). Формування комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку засобами гри-драматизації. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (77), 98–102.

Літіченко, О. (2021). Конструювання з пухнастого дроту в закладі дошкільної освіти. Acta Paedagogiсa Volynienses, № 5, 7–42. URL: https://doi.org/10.32782/apv/2021.5.6

Матвієнко, С. І. (2016). Художня праця та основи дизайну: навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя.

Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/metodychni-rekomendatsiyi-doshkilna/dityachimi-sadkami-svitu.pdf

Одерій, Л. Є. (2021). Дизайн як вид мистецтва і художньо-конструктивної діяльності та їх можливостей у естетичному вихованні дітей дошкільного віку. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. За заг. ред. Л. В. Зданевич, Л. С. Пісоцької, Н. М. Миськової, Л. О. Онофрійчук. Хмельницький : ХГПА.

Пантелеев, Г. Н. (2014). Детский дизайн. Москва: Карапуздидактика.

Петроченкова, В. А. (2020). Дизайн середовища в творчому розвитку дітей дошкільного віку. Кваліфікаційна робота на здобуття наукового ступеня магістр за спеціальністю 022 – дизайн. Кафедра дизайну середовища Інституту дизайну і реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, Київ.

Попович, О. М. (2017). Підготовка майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку. Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль.

Розвиток старшого дошкільника в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти : методичні рекомендації (2021). За заг. ред. О. Д. Рейпольської. Кропивницький: Імекс-ЛТД.

Семотюк, О. П. (2014). Естетика: Конспект лекції. Харків: УкрДАЗТ, Ч.2.

Юрчук, Ю. Ю. (2019). Формування інтересу до занять дитячим дизайном у дітей старшого дошкільного віку. Кваліфікаційна робота. Ніжин.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Довбня, С., & Шелепко, Г. (2022). МИСТЕЦТВО ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКОРСЬКИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 88–103. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259996

Номер

Розділ

Статті