ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Вікторія Гринько
  • Тетяна Євтухова
  • Анна Філіпова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259991

Ключові слова:

соціально-емоційний розвиток учнів початкової школи, соціально-емоційні навички учнів початкової школи, програма соціально-емоційного та етичного навчання

Анотація

У статті схарактеризовано особливості соціально-емоційного розвитку учнів початкової школи; розкрито сутність поняття «соціально-емоційні навички учнів початкової школи. Зазначено, що соціально-емоційний розвиток є одним із найважливіших факторів для повноцінного розвитку дитини, адаптації її до життя у соціумі, збереження психічного здоров’я і підготовки до подальшого навчання. Соціально-емоційний розвиток учнів початкової школи передбачає формування соціально-емоційних навичок. Визначено, що соціально-емоційними навички учнів початкової школи є поведінка та установки, які допомагають дитині ефективно орієнтуватися в особистих і соціальних ситуаціях, а саме контролювати емоції, спілкуватися з навколишніми та ставити цілі. Реалізація програми соціально-емоційного та етичного навчання в освітніх закладах розглядається як один із ефективних шляхів розвитку соціально-емоційних навичок.

Посилання

Гриневич, Л., Дрожжина, Т., Глоба, О. та ін. (2021). Аналітичний огляд «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа». Київ, Україна: Шкільний світ.

Громадська організація «Едкемп Україна». Взято 30 квітня 2022 року з https://www.edcamp.ua

Елькін, О. (2021). Соціально-емоційне та етичне навчання: навчальна програма для ранньої початкової школи. Харків, Україна: Дім реклами.

Елькін, О., Масалітіна, О., Фюрст, Я. (2019). Вибрані матеріали міжнародної програми з формування м’яких навичок СЕЕ-навчання. Харків, Україна: Дім реклами.

Концепція «Нова українська школа». МОН України. (2016, 17 серпня). Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola- compressed.pdf

Новікова, О., Валькова, Г. (2021). Формування емоційного та соціального інтелекту в здобувачів освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: Педагогічні наукию. 1, 98–105.

Павелків, Р. В. (2011). Вікова психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ, Україна: Кондор.

Рекун, Г. П, Свіденська, М. С. (2019). Механізм управління формуванням соціально-емоційних компетенцій у навчальних закладах. Соціальна економіка, 56, 207–215.

Савчин, М. В. (2011). Вікова психологія. Київ, Україна: Академвидав.

Сергієнко, В. П. (2020). Особливості психофізичного та соціального розвитку молодших школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності. Автореф. дис. канд-та наук з фіз. вих. та спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України. Київ, Україна.

Сергієнко, В. П. (2018). Особливості соціального розвитку дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем рухової активності. Взято з http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21558

Сухопара, І. Г. (2019). Чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО Сухомлинського. Педагогічні науки, (2), 296-301.

Якименко, С. І. (2008). Особливості формування світогляду дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (49), 177–180.

Якимова, І. О. (2019). Особливості соціально-психологічної адаптації обдарованих першокласників в умовах Нової української школи. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2, 57–63.

Abdulla, F., Kasese-Hara, M. (2020). Care worker perspectives on the socio- emotional adjustment of orphans in residential homes. An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care. Vol. 15 (1), Р. 77–84. DOI: https://doi.org/10.1080/17450128.2020.1719250.

Antognazza, D. (2015). Social and Emotional Education in Switzerland - a tale of a composite country. University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland. Switzerland.

Cohen, J. (2006). Emotional, Ethical, and Academic Education: Creating a Climate for Learning, Participation in Democracy, and Well-Being. Harvard Eduational Review, 76, 201–237.

Cohen, J., Onunaku, N., Clothier, S., Poppe, J. (2005). Helping young children succeed: Strategies to promote early childhood social and emotional development. (Research and Policy Report). Washington, DC: National Conference of State Legislatures.

Jones, D., Greenberg, M., Crowley, M. (2015). Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship between Kindergarten Social Competence and Future Wellness. American Journal of Public Health,105, 2283–2290.

Moroni, G., Nicoletti, C., & Tominey, E. (2019). Child socio-emotional skills: The role of parental inputs. Institute of Labor Economics (IZA).

Sorrenti, G., Zölitz, U., Ribeaud, D., & Eisner, M. (2020). The causal impact of socio-emotional skills training on educational success. University of Zurich, Department of Economics, Working Paper, (343).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Гринько, В., Євтухова, Т., & Філіпова, А. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 31–41. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259991

Номер

Розділ

Статті