ВИТОКИ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Ірина Вікторенко
  • Ірина Федь
  • Надія Вовк

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259989

Ключові слова:

здобувачі початкової освіти, реформа НУШ, витоки НУШ, теоретико-методологічна база реформи НУШ, освітні системи Фінляндії, Норвегії, США, Канади, Польщі

Анотація

Статтю присвячено вивченню витоків та теоретико-методологічного підґрунтя реформи Нової української школи. За результатами аналізу наукових джерел авторами з’ясовано, що реалізація освітньої політики України у сфері реформування загальної середньої освіти розпочалась із початкової ланки освітньої системи з урахуванням досвіду Фінляндії, Норвегії, США, Канади та Польщі. Узагальнено основні чинники, які забезпечили стабільну й ефективну імплементацію реформ у цих країнах та відіграли певну роль у започаткуванні й реалізації реформи НУШ в Україні: практичність, індивідуальність та добровільність навчання; престижність професії вчителя; креативність учителів; організація якісного освітнього середовища; гнучкість методів і технологій навчання; автономія освітніх закладів; незмінність реформаторського політичного курсу в освіті; багатовекторність впливу на хід реформ у фінській системі; спеціальне навчання педагогів та керівників закладів освіти; наголос на краєзнавчому, регіональному, національному компонентах освітнього процесу. Установлено, що основні з цих положень відображено в Концепції НУШ, яка ґрунтується на дев’ятикомпонентній формулі: компетентнісне навчання; орієнтація на потреби учня; педагогіка партнерства; умотивований учитель; забезпечення автономності шкіл та справедливий розподіл публічних коштів; нова структура школи, що включає два цикли навчання (адаптаційно-ігровий і основний); сучасне освітнє середовище, що передбачає створення в класній аудиторії 8 навчальних осередків.

Посилання

Базелюк, Н. (2012). Розвиток системи педагогічної освіти у Фінляндії в історичній перспективі. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 37, 300–306.

Бутова, В. (2016). Соціальні передумови фінських освітніх інновацій. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (45), 7–9.

Глушко, О. (2019). Модернізаційний вимір шкільної освіти у Польщі: ключові тенденції розвитку. Український педагогічний журнал, 4, 32–41.

Головченко, Г. (2018). Витоки та тенденції розвитку медіаосвіти США в історичній ретроспективі. Педагогіка і психологія, 3 (100), 50–57.

Іванюк, І. (2018). Етапи розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти в країнах Європейського союзу. Педагогіка і психологія, 1 (98), 38–44.

Іванюк, І. (2019). Формування цифрової компетентності вчителів та учнів у Скандинавських країнах. Педагогіка і психологія, 1 (102), 69–76.

Кравченко, С. (2020). Забезпечення якості освіти в США та в Україні: тенденції розвитку. Український педагогічний журнал, 4, 17–24.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти» (2018). URL https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). URL https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Нова українська школа: порадник для вчителя. (2017). Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди».

Огієнко, О. (2010). Педагогічна освіта Норвегії: генеза і тенденції розвитку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (6), 86–96.

Підборський, Ю. & Шапран, О. (2018). Фінляндія (Фінляндська Республіка). Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття : монографія. Розділ 2, 117–137.

Ткаченко, В. & Кирієнко, О. (2017). Історичний досвід реформування освіти у Фінляндії. Реформа освіти в Україні: інформаційно-аналітичне забезпечення, Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Фролов, Д. (2019). Інтеграція природничих наук у різних системах освіти: світовий досвід. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, 2 (33), 32–35.

Шпарик, О. (2017). Концептуальні підходи американських вчених щодо проблеми диференціації навчання та її забезпечення. Український педагогічний журнал, 1, 16–25.

Як влаштоване інтегроване навчання в Польщі. (2018). Узято з https://osvitanova.com.ua/posts/1080-yak-vlashtovane-intehrovane-navchannia-v-polshchi.

Bastedo, M. (2006). Open Systems Theory. Encyclopedia of Educational Leadership and Administration. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 712–713.

Kuzmenko, I. (2016). Modernization of Education as a Condition for Development in Ukraine: A Position Statement. Journal of Advocacy, Research and Education. Vol. 5. URL http://oaji.net/articles/2016/1704-1461180005.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Вікторенко, І., Федь, І., & Вовк, Н. (2022). ВИТОКИ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 15–30. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259989

Номер

Розділ

Статті