ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Тетяна Вакалюк
  • Андрій Морозов
  • Дмитро Антонюк
  • Людмила Марцева

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259988

Ключові слова:

освітні технології, цифровізація, цифрові освітні технології, навчання інформатики

Анотація

Використання власне цифрових технологій в різних галузях освіти на сьогоднішній день постає однією з найбільш важливих тенденцій розвитку освітнього процесу у світі. Такі технології дозволяють зробити навчальний процес якіснішим та цікавішим, адже використовуючи медіа- та інтерактивні засоби вчитель може зацікавити учнів, впроваджуючи різні методи роботи у класі: методу проектів, дослідницько-пошукової роботи, розвивальних навчальних ігор тощо. Саме тому у статті розглядаються можливості використання різних цифрових освітніх ресурсів у навчанні інформатики учнів основної школи. Наведено приклади використання хмарних сервісів Google (Google Docs, Google Sheet, Google Classrom, YouTube, Google Knol, Google Site тощо), хмаро орієнтованих систем управління навчанням (адже LMS мають усі основні функціональні можливості, що ставляться науковцями до навчального середовища закладу освіти), хмаро орієнтовані сервіси створення інтелектуальних карт, масові відкриті онлайн курси (адже вони надають можливість створення та ведення форуму зареєстрованих користувачів, де учні можуть спілкуватись та отримувати відповіді на свої запитання від вчителів або більш компетентних користувачів МВОК), спеціалізовані засоби для навчання інформатики: онлайн-компілятори, автоматизовані системи перевірки завдань з програмування (ALGOTESTER, NetOI Olympiad, Інтернет-портал e-olymp, адже за їх допомогою учні мають змогу самостійно розв’язувати задачі та готуватись до занять, а також перевіряти свої розв’язки без допомоги вчителя, порівнювати рівень своїх умінь з рівнем інших користувачів сайту, що, у свою чергу, стимулює до підвищення знань у даній галузі та сприяє розвитку самооцінки), ігри для вивчення мов програмування (CodeMonkey, СodeCombat, CODINGAME). Встановлено, що у процесі цифрової трансформації процесу навчання відбувається активне зацікавлення учнів, оскільки присутні актуальність і новизна змісту, наочність, розкриття значущості знань, ігрові технології, практичні роботи дослідницького характеру, проблемне навчання.

Посилання

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення 20.09.2019).

Закон України «Про освіту». URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (дата звернення 16.08.2019).

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., та Пінчук, О. П., (2017). Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Київ: с. 191–198.

Вакалюк, Т. А. (2018). Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: теоретико-методологічні основи. За заг. ред. проф. Спіріна О.М. Житомир: вид-во ФОП «О.О.Євенок».

Спірін, О. М. і Вакалюк, Т. А. (2017). Огляд хмаро орієнтованих засобів створення інтелектуальних карт. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). Бердянськ : БДПУ. C. 208–209.

Вакалюк, Т. А. і Степушенко, О. А. (2018). Ігри для дітей шкільного віку з вивчення мов програмування. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (08-09 листопада 2018 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. Житомир: Вид-во О.О.Євенок. Вип. 6. С. 146–151.

Вакалюк, Т. А., Болотіна, В. В., Байлюк, Є. М., і Покотило, О. А. (2020). Огляд ігрових онлайн сервісів для вивчення мов програмування. Інноваційна педагогіка, 22 (1), 192–198.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Вакалюк, Т., Морозов, А., Антонюк, Д., & Марцева, Л. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 5–14. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259988

Номер

Розділ

Статті