ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Анна Мартинюк

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259987

Ключові слова:

фахова компетентність, інформаційно-комп’ютерні технології, майбутні вчителі музики

Анотація

Стаття розкриває питання формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва. Оскільки, усі сфери сучасного життя нерозривно пов’язані з цифровими технологіями, а також умови дистанційного навчання зумовлюють активне залучення комп’ютерних засобів, майбутні вчителі музичного мистецтва, окрім належного рівня фахової підготовки, повинні володіти їх грамотним застосуванням. Тому формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів мистецьких закладів є одним із основних задач сьогодення. Метою використання комп’ютерних технологій є реалізація основних музично-педагогічних задач. Таким чином, їх залучення до педагогічної практики полягає у посиленні наочних методів, вирішенні практичних задач, зокрема пошуку навчальної інформації, редагуванні та запису нот, аранжуванні, розвитку слуху.

Посилання

Варнавська, Л. І. (2013). Формування готовності студентів до використання комп’ютерних технологій на уроках музики. Педагогіка вищої та середньої школи. Вип. 38, 11–15. URL: https: //journal.kdpu.edu.ua/ped/article/view/3101 (дата звернення: 15.03. 2022).

Гаврілова, Л. Г. (2015). Система формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики засобами мультимедійних технологій. (Дис. канд. наук). Київ, Україна: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.

Гаврілова, Л. Г. (2014). Формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики засобами мультимедійних технологій: монографія. Київ.

Гуревич, Р. С. (2012). Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С.: монографія. Львів.

Жалдак, М. І. (2012).Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу. Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: монографія. Київ.

Кізім, С. С. (2011). Застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій. (Автореф. дис. канд. наук). Вінниця, Україна: Вінницький державний педагогічний ун-т імені М. Коцюбинського.

Мозгальова, Н. Г., Мартинюк, А. А., Бондарчук, О. П. (2022). Дистанційне навчання у формуванні фахової компетентності музикантів. «Наукові перспективи», № 1(19). URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1032/1031 (дата звернення 24.03 2022).

Носенко, Т. І. (2011). Інформаційні технології навчання. Навчальний посібник. Київ. URL: https://core.ac.uk/reader/33689360 (дата звернення: 15.03. 2022).

Равен, Дж. (2002). Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Пер. с англ. Москва: «Когито-Центр».

Рамський, Ю. С. (2004). Формування інформаційної культури особистості – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерноорієнтовані системи навчання, № 1(8), 19–42.

Харченко, І., & Шишенко, І. (2021). Результати упровадження цифрових технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців в мовах ЗВО. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (16), 26–35. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246267

Чехуніна, А. О. (2021). Застосування інфораційно-комп’ютерних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців-музикантів. Інформаційно-комунікативні технології в освіті, Випуск 33. Т. 2. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2021/33-2.32

Шахіна, І.Ю. (2011). Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навч. посіб. Вінниця.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Мартинюк, А. (2022). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 192–200. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259987

Номер

Розділ

Статті