ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • Юлія Бондар

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259985

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутній учитель, початкова школа, творчі вміння

Анотація

У статті висвітлено особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування творчих умінь молодших школярів. Зауважено, що саме від професіоналізму, компетентності, рівня самоосвіти та проявів творчої активності вчителя залежить творчий розвиток учнів. Зокрема, в науковій роботі охарактеризовано компоненти змісту підготовки вчителя до педагогічної творчості. Встановлено, що проблемна лекція, міжпредметна лекція, лекція-діалог, лекція-дослідження сприяють розвитку творчої особистості педагога. Зосереджено увагу на семінарських та практичних заняттях, які мають спонукати студентів до творчого осмислення теоретичного матеріалу та пошукової діяльності. Запропоновано завдання нестандартного характеру, творчі прийоми, які варто використовувати в ході вивчення різних навчальних дисциплін. Позаудиторні заходи методичного спрямування визначено як важливий засіб розвитку в студентів педагогічного мислення, світогляду, уяви. Результати дослідження свідчать, що лише творчий вчитель, який прагне самовдосконалюватися, розвиватися, здатен виховати творчу особистість.

Посилання

Бєдная, В. Б. (2006). Навчальна програма дисципліни «Педагогіка творчості» (для спеціалістів, магістрів). Київ: МАУП.

Веремчук, А. П. (2013). Підготовка майбутнього учителя початкової школи до професійної творчості. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики», 21, 108–112.

Вишнякова, С. М. (1999). Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика: словарь. Москва: НМЦ СПО.

Демченко, Е. П., Кепуле, И. О. (2018). Формирование креативной компетентности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми. Молодий вчений, 5.2 (57.2), 28–34.

Демченко, О. П. (2018). Розвиток творчих здібностей майбутніх вихователів обдарованих дітей. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції (14-15 листопада 2018 р., м. Краматорськ), 81–84.

Демченко, О. П., Лимар, Ю. М, Турчина, І. С. (2019). Використання філософських вправ у контексті підготовки творчих педагогів обдарованих дітей. Педагогічна освіта: теорія і практика, 27, 310–317.

Державний стандарт початкової освіти, 2018 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (2022, квітень, 01).

Дубяга, С. М., Шевченко, Ю. М., Фефілова, Т. В. (2014). Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчання у ВНЗ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (35), 309–317.

Ковальова, В. І. (2010). Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра. Харків: Вид. група «Основа».

Коломієць, О. В. (2012). Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень, 3, 233–236.

Криволап, О. Ю. (2015). Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу школярів в умовах освітнього середовища професійної підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 40 (93), 184–190.

Матвієнко, О. В. (2012). Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 6 (Ч. 1), 238–244.

Мищишин, І. Я. (2007). Професійна підготовка як початковий етап професійно-творчого становлення вчителя. Науковий часопис нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Серія «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики», 7 (17), 145–148.

Олійник, О. В. (2016). Структура і критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», Т. 3, 74, 81–84.

Онищенко, І. В. (2012). Шляхи формування творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (25), 397–404.

Павлик, О. Б. (2004). Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення. (Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук). Хмельницький.

Підлипняк, І. Ю. (2013). Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 44, 28–34.

Сисоєва, С. О. (2006). Основи педагогічної творчості: підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Київ: Міленіум.

Степанюк, К. І. (2012). Дослідницькі уміння в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 43, 62–67.

Теребуха, Т. Р., Остапйовська, І. І. Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки. ˂https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17817/1/TvPUPSh.pdf˃ (2022, квітень, 3).

Хома, О. М. Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах університету. URL: http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/pedos3t/tom1/30_khoma.pdf (2022, квітень, 3).

Яланська, С. П. (2010). Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика: монографія. Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка.

Ящук, О. М. (2018). Сутність і критерії підготовки майбутніх учителів до формування логічних умінь молодших школярів. Педагогічний альманах, 37, 222–227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Бондар, Ю. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 166–182. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259985

Номер

Розділ

Статті