МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «ФОНЕТИКА» ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ

Автор(и)

  • Любов Пашко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259981

Ключові слова:

мотив, мотивація, навчальна діяльність, мнемотехніка, освітня мнемотехніка, фонетика, мнемічні прийоми, новітні технології, мнемонічні малюнки

Анотація

Стаття присвячена питанням мотивації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів при вивченні розділу «Фонетика» засобами мнемотехніки. У статті проаналізовано сучасний стан і розвиток педагогічних досліджень з проблеми формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності; уточнено суть понять «мотивація» та «мотивація навчання». Доведено, що мотивація є фактором підвищення навчальної успішності, є обов’язковим компонентом будь-якої діяльності, зокрема й навчальної. Від спрямованості та рівня сформованості навчальної мотивації залежить успішність навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів.

Проблемою сучасної методики викладання української мови є пошук шляхів, які б за короткий час допомогли активізувати діяльність майбутніх учителів початкових класів по опануванню мовним матеріалом, по формуванню та вдосконаленню мовних навичок. Використання мнемотехнічних прийомів та методів є актуальним з точки зору пізнавальної діяльності та покращення результативності навчання. Їх перевага у свідомому засвоєнні виучуваного матеріалу, у зростанні мотивації навчання та отриманні знань. На основі аналізу методичної літератури та власного практичного досвіду сформульовано рекомендації щодо впровадження практичних емоційних прийомів, які доцільно використовувати в процесі викладання сучасної української мови для інтенсивної пізнавальної діяльності, подаються конкретні мнемічні прийоми та завдання з фонетики.

Посилання

Арістова, Н. О. (2015). Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів. Київ: ТОВ «ГЛІФМЕДІЯ».

Бибрих, Р. Р. (1987). Особенности мотивации и целеобразования в учебной деятельности студентов младших курсов. Вестник МГУ. «Психология», (2), 12–16.

Бичева, И. Б. & Кузнецова, А. И. & Маковей, Е. А. (2018). Мнемотехника как современная технология речового развития детей дошкольного возраста. Проблемы современного педагогического образования, 6 (59), 87–88.

Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь

Летина, Г. А. (2012). Способы повышения мотивации обучающихся к овладению иностранным языком. Слово. Предложение. Текст: анализ языковой культуры. с.1–4.

Паламарчук, В. Ф. & Барановська, О. В. (2018). Педагогічні технології навчання в умовах нової української школи: вектор розвитку. Український педагогічний журнал, 3, 60–66.

Тизьо, А. (2015). Проблеми формування основ мнемотехніки у сучасній початковій школі. Магістерський науковий вісник, 23, 151–156.

Чепурний, Г. А. (2017). Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець.

Черняк, Н. О. (2013) Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 38 – 39. Узято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2013_38-39_63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Пашко, Л. (2022). МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «ФОНЕТИКА» ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 122–134. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259981

Номер

Розділ

Статті