РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на матеріалі творчості Бруно Шульца)

Автор(и)

  • Наталя Маторіна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259980

Ключові слова:

вища освіта, заклад вищої освіти, основні форми організації навчально-виховного процесу в ЗВО, індивідуальна робота, історія зарубіжної літератури, Бруно Шульц

Анотація

У програмному навчанні українських закладів вищої освіти індивідуальна робота посідає одне з провідних місць, оскільки сприяє безперервному розвитку, удосконаленню, самореалізації, розкриттю здібностей кожного здобувача. Статтю присвячено характеристиці системи організації індивідуальної роботи, яка може й повинна посісти пріоритетне місце на теренах вітчизняної освіти, оскільки за грамотної її організації забезпечує якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного соціуму. Репрезентовано науково-методичний потенціал, інформаційні ресурси, набутий досвід використання технологій індивідуально-консультативної роботи на філологічному факультеті ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ Донецької області, Україна) під час вивчення дисципліни «Історія зарубіжної літератури», схарактеризовано методології індивідуальної роботи з навчальним матеріалом для здобувачів вищої освіти ДДПУ тощо. Завдання з «Історії зарубіжної літератури» зорієнтовані на індивідуальну співпрацю викладача із здобувачем, на засвоєння останніми теоретико-практичного підґрунтя історії зарубіжної літератури для використання набутих знань у майбутній професії. Кожне завдання покращує знання здобувачів, сприяє дослідницькому і творчому пошуку, підвищує їхній фаховий рівень тощо.

Посилання

Возняк, Т. (2012). Бруно Шульц. Повернення. Львів: Вид-во «Незалежний культурологічний журнал „Ї”». Взято з https://ua1lib.org/book/3182381/9fb9e2

Кириченко Т. О., Рідель Т. М. (2021). Індивідуальна робота студентів у вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах: проблеми організації та шляхи активізації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 76 (1), 133–136. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.76-1.25

Маторіна, Н. Тестовий контроль як метод оцінювання навчальних досягнень студентів з історії зарубіжної літератури (на матеріалі творчості Бруно Шульца). Dydaktyka polonistyczna. 2021. NR 8 (17).

Павлишин, А. (2021). Бруно Шульц. Харків: Фоліо.

Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 – 2023 роках» від 11 грудня 2021 року. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-20#Text

Рудяченко, О. (2020). Бруно Шульц. Шарманник із цинамонового міста. Взято з https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3138993-bruno-sulc-sarmannik-iz-cinamonovogo-mista.

Савицький, Ю. (2012). У Польщі листопад оголосили місяцем пам’яті Бруно Шульца. Взято з https://www.radiosvoboda.org/a/24775579.html

Шульц, Б. (2002). Книга листів / укл. Єжи Фіцовський; пер. з пол. А. Павлишин. Київ: Дух і літера.

Шульц, Б. (2010 – 2022). Літературно-критичні нариси. Взято з https://royallib.com/book/shults_bruno/lteraturnokritichn_narisi_opratsyuvannya_ta_peredmova__malogata_ktovskalisyak.html

Шульц, Б. (2017). Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича: оповідання; переклад з польської. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Юстова, П. (2019). Анна Кашуба-Дембская: Шульц был бы железным кандидатом на Нобелевскую премию [интервью от 19 ноября 2019 года]. Взято з https://culture.pl/ru/article/anna-kashuba-dembskaya-shulc-byl-by-zheleznym-kandidatom-na-nobelevskuyu-premiyu-intervyu

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Маторіна, Н. (2022). РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на матеріалі творчості Бруно Шульца). Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 108–121. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259980

Номер

Розділ

Статті