ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ

Автор(и)

  • Ірина Лобачова
  • Світлана Помирча

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259979

Ключові слова:

емоційно-експресивна лексика, експресивна функція, майбутній фахівець із початкової освіти, мовленнєва ситуація, мовно-мовленнєві навички, стилістичне забарвлення слова

Анотація

У статті розглянуто лексичний матеріал з емоційно-експресивним компонентом. З’ясовано, що визначення емоційного навантаження певних категорій слів, які є однією з неодмінних умов впливу на співрозмовника, як необхідного базису словникового складу педагога, становить підґрунтя для формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів НУШ. Аналізовану лексику розглянуто із соціолінгвістичного, лексикологічного, національно-культурологічного і стилістичного поглядів. У статті акцентовано увагу на семантиці українського експресивного слова та його функціональних особливостях у мовленні. З’ясовано, що опанування експресивної лексика є необхідним для побудови конструктивного діалогу, бо вираження почуттєвих спрямувань комуніканта пов’язане з власним розумінням фрагментів мовної картини світу. Визначено, що експресиви реалізуються лише в певний період комунікації або зумовлюються конкретною мовленнєвою ситуацією.

Представлено науково-методичний коментар щодо вивчення емоційно-експресивної лексики у вищих навчальних закладах на факультетах, що здійснюють підготовку майбутніх учителів початкових класів НУШ. Відзначено, що добірка завдань може бути використана  не лише під час вивчення розділу «Лексикологія», а й для вдосконалення мовно-мовленнєвих умінь студентів на інших мовознавчих дисциплінах, зокрема під час лінгвістичного аналізу тексту, стилістики української мови у ЗВО. У статті запропоновано низку завдань на вдосконалення лексичних і стилістичних умінь та навичок, на збагачення словникового запасу студентів. Зміст навчального матеріалу дібрано з урахуванням виховного аспекту, який сприятиме розвитку логічного і художнього мислення здобувачів вищої освіти. Крім того, добір завдань на вдосконалення навичок застосування в мовленні емоційно-експресивної лексики залежав від рівня обізнаності та фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів НУШ.

Посилання

Єрмоленко, С. Я., Бибик, С. П., & Тодор, О. Г. (2001). Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ : Либідь.

Мойсієнко, А. К. (2008). Мова як світ світів. Поетика текстових структур. Умань : УДПУ.

Чабаненко, В. А. (2002). Стилістика експресивних засобів української мови : монографія. Запоріжжя : ЗДУ.

Lobachova, I. (2017). The Ways of Forming Speech Competence of Prospective Primary School Teachers in the Ukrainian Language & Speech Culture Course. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, Вип. 6. С. 150–158.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Лобачова, І., & Помирча, С. (2022). ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 98–107. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259979

Номер

Розділ

Статті