НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ТЕОРІЯ ОСВІТОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Коркішко
  • Артем Коркішко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259978

Ключові слова:

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, доктор філософії (PhD), освітня (освітньо-наукова) програма, заклад вищої освіти, освітологія, навчальна дисципліна «Теорія освітології»

Анотація

У статті зазначено, що підготовка майбутніх викладачів, науковців (фахівців, здатних вчитися та навчати інших, проводити наукові дослідження тощо) у галузі вищої освіти є пріоритетним завданням закладів вищої освіти. Констатовано, що професійному становленню здобувачів третього освітнього (освітньо-наукового) рівня, умінню розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/чи дослідницько-інноваційної діяльності допомагає навчальна дисципліна «Теорія освітології», метою якої є забезпечувати поглиблену теоретичну підготовку щодо розуміння галузі освіти в її сталому розвитку та сприяти формуванню знань про здобутки та суперечності в теорії та практиці функціонування сучасних освітніх систем; розвиток професійної компетентності менеджерів освіти на основі вивчення освітології як галузі міждисциплінарного наукового знання. Зазначено, що під час ознайомлення з навчальною дисципліною «Теорія освітології» у здобувачів розширюються та поглиблюються теоретичні знання щодо освітології як галузі міждисциплінарного наукового знання; генезису поняття «освіта», основних характеристик та ознак сучасної освіти; едукології, освітознавства та освітології як новітніх інтегральних наук та досвіду їх застосування в системі освіти, зокрема й навчальній діяльностіь ЗВО; інноваційної освітньої діяльності, інноваційної політики ЗВО, особливостей здійснення інноваційної діяльності в реаліях сучасних суспільних трансформацій, стану та завдань інноваційної політики в системі освіти в Україні та ступеня її ефективності, формуються уявлення про становлення нового інтегрованого напряму осягнення освіти в контексті тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку суспільства; освіти як галузі життєдіяльності людини і як соціального інституту; європейських стратегій розвитку освітніх систем; конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем тощо. Наведено приклади завдань практичних занять і самостійної роботи для засвоєння навчального матеріалу та поточного контролю. Підкреслено, що для організації навчання активно впроваджують поєднання традиційних та інтерактивних форм і методів навчання з використанням інноваційних технологій. Наголошено, що означений курс сприяє фундаменталізації знань, що забезпечує найвищий рівень теоретичних узагальнень і поширення їх під час вивчення фахових методик і спеціальних дисциплін, інтеграції, відповідно до свого предмету знань у філософські, соціологічні, педагогічні, психологічні науки.

Посилання

Вступ до освітології: навчальний посібник. (2017). Упоряд.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва. Київ: ВП «Едельвейс».

Закон України «Про вищу освіту» від 01.01.2014 р. (зі змінами від 02.11.2021 р. № 1838-IX). Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 47, ст. 384. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Теорія освітології» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної та заочної форми навчання. (2021). Уклад.: О. Г. Коркішко. Слов'янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Огнев’юк, В. О. (2009). Освіта – сутність часу! Коментарі до Інформаційного збірника МОН України. № 11. URL: www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ/ 2009/.../2.do

Освітня (освітньо-наукова) програма «Освітні, педагогічні науки» підготовки здобувачів третього освітнього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2021. URL: https://ddpu.edu.ua/pvs/images/Освітньо-наукова%20програма%202021р.pdf

Освітологія: хрестоматія. (2013). Укладачі: Огнев’юк В.О., Сисоєва С.О. Київ: ВП «Едельвейс».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Коркішко, О. ., & Коркішко, А. . (2022). НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ТЕОРІЯ ОСВІТОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 86–97. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259978

Номер

Розділ

Статті