СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Ішутіна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259976

Ключові слова:

вища освіта, медіакомпетентість, майбутні вчителі початкових класів, анкетування

Анотація

Стаття присвячена вивченню досвіду університетів України в контексті формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів. Описано результати проведеного анонімного онлайн-анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта щодо важливості медіакомпетентності для професійної діяльності вчителя, розуміння сутності феномену медіакомпетентності, погляду здобувачів освіти на системність / епізодичність процесу формування медіакомпетентності в ЗВО, стратегій реалізації медіаосвіти в  університетах. Проаналізовано освітні програми зі спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти п’яти університетів України щодо наявності обов’язкових чи вибіркових освітніх компонент, спрямованих на формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів.

Посилання

Баришполець, О. Т., Голубєва, О. Є., Климчук, Н. В., Мироненко, Г. В. & Найдьонова, Л. А. (2009). Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід. Київ : Міленіум.

Іць, С. В. (2014). Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти. (Автореф. дис. … канд. пед. наук). Житомир.

Концепція «Нова українська школа». (2016, 27 жовтня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf

Медіадидактика. Силабус навчальної дисципліни. URL: https://cutt.ly/DKd5kWQ

Найдьонова, Л. А. & Слюсаревський, М. М. (Ред.) (2016). Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. URL: http://mediaosvita.org.ua/book/kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity/

Плугіна, А. (2020). Методика формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи. Traektoriâ Nauki = Path of Science, 6 (9), 3034–3045. DOI: 10.22178/pos.62-9

Толмачова, І. (2021). Формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Старобільськ.

Фурсикова, Т. В. (2020). Теоретичні і методичні засади розвитку професійної медіакультури майбутніх магістрів освіти. (Дис. д-ра пед. наук). Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький.

Хмарна, Л. В. (2021). Формування медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти. (Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії). ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ.

Rohs, M., Schmidt-Hertha, B., Rott, K. J., & Bolten, R. (2019). Measurement of media pedagogical competences of adult educators. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 10 (3), 307–324.

Aparicio González, D., Tucho, F. & Marfil-Carmona, R. (2020). The dimensions of media competence among Spanish university students. Icono 14, 18 (2), 217–244. DOI: 10.7195/ri14.v18i2.1492

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Ішутіна, О. . (2022). СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 63–73. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259976

Номер

Розділ

Статті