СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Сабіна Іванчук

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259975

Ключові слова:

екологічно доцільна поведінка, сучасні інноваційні технології, майбутні вихователі

Анотація

У статті розкрито особливості використання позааудиторних сучасних інноваційних форм, методів, засобів, технологій навчання, спрямованих на формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до оволодіння теоретико-практичним досвідом виховання екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку.

Визначено традиційні форми (екологічні свята, ігри, екологічні екскурсії, вікторини тощо) та інноваційні форми позааудиторної діяльності за трьома напрямами: мотиваційно-комунікаційні (екологічні тренінги, інтерактивні екологічні ігри, екологічні акції); інформаційно-когнітивні (екологічні експедиції, відвідування етно-екологічних експозицій); еколого-творчі (науковий гурток, волонтерська та природоохоронна діяльність, екологічні студії, еколого-педагогічні кемпінги, квести, майстер класи, флешмоби, дослідницькі та практико-зорінтовані проєкти на замовлення).

Зазначено, що якість професійних знань і умінь досягається за умови визнання та опертя на унікальність суб’єктивного досвіду студента як важливого чинника саморозвитку та індивідуальної життєдіяльності у процесі навчання та у майбутній професії.

Посилання

Бадер, С. О. (2020). Система формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці. (Дис. д-ра пед. наук). Старобільськ.

Білянська, М. М. (2018). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах: (Дис. д-ра пед. наук). Київ.

Гончар, Н. П. (2015). Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій. (Дис. канд. пед. наук). Київ.

Мелманн, М., Пометун, Е. (2012). Диалоги об образовании для устойчивого развития. Київ: Видавничий дім «Освіта».

Пометун, О. І. (2015). Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку. Київ: Педагогічна думка.

Пометун, О. І. (2014). Енциклопедія інтерактивного навчання. Бібліотека журналу «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання, № 5–6 (8), 95 с.

Пометун, О. І., Пироженко, Л. В. (2005). Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К.

Селевко, Г. К. (2006). Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Москва: Народное образование, Т. 1.

Селевко, Г. К. (2005). Современные образовательные технологии: учебное пособие. Москва: Народное образование.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Іванчук, С. (2022). СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 53–62. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259975

Номер

Розділ

Статті