РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Автор(и)

  • Олена Демченко
  • Тетяна Гавриленко
  • Тетяна Коваль
  • Інна Стахова

Ключові слова:

обдарованість, обдаровані діти, творчі здібності, підготовка до роботи з обдарованими дітьми, слайди «загадки / підказки»

Анотація

Статтю присвячено підготовці майбутніх педагогів до розвитку обдарованості дітей. Проаналізовано вимоги до особистості вчителя, завдяки сформованості яких він зможе виявляти потенційно обдарованих учнів і забезпечувати сприятливі умови для їх розвитку. Обдаровані діти є креативними, оригінальними особистостями, з нестандартним мисленням та схильними до дослідництва. Створити індивідуальну траєкторію для їхнього особистісного зростання зможе творчий, критично мислячий та інноваційний педагог.

Розкрито особливості підготовки здобувачів вищої освіти до роботи з обдарованими дітьми, одним із завдань якої є розвиток у студентів творчих здібностей. Показано значення педагогічних дисциплін в употужненні творчого потенціалу майбутніх педагогів. Представлено методичні особливості та досвід розвитку творчих здібностей, креативного мислення студентів під час вивчення історії педагогіки. Презентовано послідовність використання й аналізу під час лекційних занять слайдів «загадок / підказок» з метою розвитку в студентів дивергентного мислення, педагогічної уяви, спостережливості та інтуїції.

Посилання

Демченко, В. В. (2014). Психолого-педагогічні особливості підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 9-10 (28-29), 64–67. URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2014/9-10/15.pdf.

Демченко, О. П., Лазаренко, Н. І., Любчак, Л. В. (2021). Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 86 (6), 123–143. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4570/1947.

Демченко, О. П. (2012). Практикум з історії педагогіки : навчально-методичний посібник для викладачів історії педагогіки, на допомогу студентам педагогічних ВНЗ під час самостійного вивчення теоретичних основ, підготовки до семінарських і практичних занять. Київ : Видавничий дім «Слово». 432 с.

Джус, І. (2014). Особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 3 (22), 14–18.

Калита, Н. (2015). Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм. Актуальні питання гуманітарних наук. Педагогіка, 14, 265–269. URL: https://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2015_14/265.

Ковальова, О. А. (2020). Аналіз досвіду Об’єднаних Арабських Еміратів з освіти обдарованих учнів. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 1 (76), 88–94. DOI: https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-1(76)-88-94

Коменский, Я. А. (1982). Материнская школа. Избранные педагогические сочинения. Т. 1. Москва.

Музика, О. Л. (2017). Особистісно-ціннісна взаємодія як чинник розвитку педагогічної обдарованості. Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 13 (6), 101–110. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i13/3.pdf

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи (2016). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf.

Сухомлинський, В. О. (1976). Духовний світ школяра. Вибрані твори в 5-ти томах. Т.1. Київ : Видавництво «Радянська школа», с. 209–402.

Сухомлинський, В. О. (1976). Листи до сина. Вибрані твори в 5-ти томах. Т.3. Київ: Видавництво «Радянська школа», с. 585–657.

Шемуда, М. Г. (2009). Професійна підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми. URL: https://sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-04/09smnwgp.pdf.

Croft, L. J. (2003). Teachers of the gifted: Gifted teachers. Handbook of gifted education. Eds. N. Colangelo, G.A. Davis. 3rd ed. Boston-New York-San Francisco.

Dyrda, B. (2013). Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi : wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych. Chowann. . Vol. 2, 245–263.

Khalil, М., Accariya, Z. (2016) Identifying “Good” Teachers for Gifted Students. Creative Education, 7, 407–418. URL: http://www.scirp.org/journal/ce .

Specific Educational Measures to Promote all Forms of Giftedness at School in Europe Working: Document June 2006. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/EC3212332ENN.en.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Демченко, О., Гавриленко, Т., Коваль, Т., & Стахова, І. (2022). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 36–52. вилучено із http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/259974

Номер

Розділ

Статті