МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Інна Хижняк
  • Вікторія Ворожбіт-Горбатюк

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259904

Ключові слова:

науково-дослідницьке середовище, наукова комунікація, міжуніверситетська співпраця, здобувачі освітньо-наукового рівня, доктори філософії

Анотація

У статті висвітлюється проблема організації навчання через дослідження на третьому освітньо-науковому рівні  підготовки здобувачів вищої освіти галузі 01 Освіта/Педагогіка засобами міжуніверситетського науково-дослідницького середовища. Актуальність теми обумовлюється тим, що недооцінювання ролі та значення наукового спілкування між майбутніми докторами філософії негативно впливає на реалізацію повноцінного навчання через дослідження і на ефективність функціонування науково-дослідницького середовища закладу вищої освіти. Автори виявили, що разом зі значною кількістю наукових доробків у проблемному полі організації науково-дослідницького середовища закладу освіти бракує досліджень, орієнтованих на залучення здобувачів третього  освітньо-наукового рівня вищої освіти до наукової комунікації міжуніверситетського рівня.

Метою статті є обґрунтування необхідності організації міжуніверситетського науково-дослідницького середовища та провідної роль наукової комунікації, визначення змісту поняття та основних принципів його функціонування, наведення прикладів побудови міжуніверситетського науково-дослідницького середовища. У результаті автори визначили міжуніверситетське науково-дослідницьке середовище як багатофункціональний компонент освітнього середовища декількох закладів вищої освіти, що реалізує спільну науково-дослідницьку діяльність академічного персоналу та здобувачів вищої освіти з метою створення нових знань і обміну технологіями на основі різних форм наукової комунікації та застосування віртуалізованої комп’ютерно-технологічної інфраструктури. До основних принципів його успішного та результативного функціонування було віднесено динамічну структуру, гнучкість до інновацій; демократичність; відкритість наукових результатів.

У статті наведено зразок організації успішного міжуніверситетського науково-дослідницького середовища у межах міжуніверситетської співпраці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди і ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та охарактеризовано дотримання виділених принципів на прикладі двох заходів: вебконференції з освітнім хабом та проведення онлайн круглого столу з презентуванням стендових доповідей здобувачів.

До перспективних напрямів наукових пошуків автори відносли подальше теоретичне обґрунтування різних аспектів міжуніверситетської наукової співпраці в підготовці магістрів та докторів філософії зі спеціальності 01 Освіта/Педагогіка та експериментальне визначення ефективності різних форм наукової міжуніверситетської комунікації.

Посилання

Биков, В., Вернигора, С., Гуржій, А., Новохатько, Л., Спірін, О., & Шишкіна, М. (2019). Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Information Technologies and Learning Tools, 74 (6), 1–19. https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3499

Гаврілова, Л., Бескорса, О., & Ішутіна, О. (2021). Демократизація освітнього простору: досвід університетів України. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 5–12. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.237154

Павленко, А., & Антонюк, Л. (Ред.). (2014). Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Київ : КНЕУ.

Жук, Л. (2017). Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи. SEMI, 4, 873 (1), 146–153. https://doi.org/10.23939/semi2017.01.146

Хижняк, І., & Ворожбіт-Горбатюк, В. (2021). Міжуніверситетські комунікаційні заходи як спосіб формування регіонального дослідницького середовища. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1 (14), 5–17. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236444

Ярошенко, О. (Ред.). (2016). Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України.

Ajjawi, R., Crampton, P. & Rees, C. (2018). What really matters for successful research environments? A realist synthesis. Medical education, 52(9), 936–950. https://doi.org/10.1111/medu.13643

Glazunova, O. & Shyshkina, M. (2018). The Concept, Principles of Design and Implementation of the University Cloud-based Learning and Research Environment. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2104. 332–347. https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.08560

Moutinho, J.D.A., & Rabechini Junior, R. (2021). Centro de pesquisa universitária: caracterização do ambiente de pesquisa. Cadernos EBAPE.BR, 19, 887–900. https://doi.org/10.1590/1679-395120200178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Хижняк, І., & Ворожбіт-Горбатюк, В. (2022). МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 5–17. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259904

Номер

Розділ

Статті