ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор(и)

  • Дар’я Аксьонова
  • Юлія Кулінка

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246625

Ключові слова:

компетентність, фахівці сфери обслуговування, мовне вміння, комунікативна компетентність, мовленнєва компетентність, мовна компетентність, функції професійної мовної компетентності, особливості мовленнєвої компетентності для фахівців сфери обслуговування

Анотація

Стрімкі соціально-економічні зміни в суспільстві є рушійною силою для розвитку усіх сфер життєдіяльності людини та вимагають перебудови та удосконалення підходів та методів на всіх етапах освітнього процесу. Стаття присвячена проблемі теоретичних аспектів формування мовної особистості фахівців сфери обслуговування, висвітлюється актуальність проблеми виховання висококваліфікованого фахівця сфери обслуговування, перераховуються основні закони та нормативно-правові акти, які регулюють вимоки до підготовки фахівців сфери обслуговування. Розглянуто компетентнісний підхід до формування фахівців сфери обслуговування, як підґрунтя мовно культурного розвитку, виділені та охарактеризовані основні варіанти класифікацій компетентностей. Розкривається поняття мовного вміння та різні підходи до диференціації та стратегій спілкування. Аналізується комунікативна компетентність та основне коло вмінь, які вона охоплює. Досліджено лінгводидактичну літературу та зроблена порівняльна характеристика таких понять як «мовленнєва компетентність» та «мовна компетенція», визначена суть, структура та  їх основні функції і структурні компоненти. У статті висвітлюється важливість володіння відповідними мовними нормами та навичками для формування професійної особистості фахівця сфери обслуговування, важливість комунікативної культури як засобу й умови формування професійної особистості.

Посилання

Ашиток, Н. (2016). Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищий школі. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 3 (35), 5–9.

Бацевич, Ф. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ, Україна: Академія.

Богун, С. і Чипиленко, Н. (2001). Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога у системі післядипломної освіти. Післядипломна освіта в Україні, 6, 7–31.

Богуш, А. (1997). Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації. Київ, Україна: ІЗМН.

Горшкіна, О. і Нікітіна, А. (2007). Культура мовлення вчителя – словесника. Луганськ: СНД Резніков.

Гриджук, О. (2018). Теоретико-методичні засади формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей. (Дис. канд. наук). Херсон: Херсонський державний університет.

Дейк, Т. (2000). Язык. Познание. Комуникация. Б.: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Закон України «Про вищу освіту», 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради, 37–38.

Зимняя, И. (2006). Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблеме образования? Высшее образование сегодня, 8, 20–26.

Капська, А. (1986). Виразне читання. Київ, Україна: Просвещение.

Капська, Л. (1997). Педагогіка живого слова. Київ, Україна: ІЗМН.

Климов, Е. (1996). Психология профессианального самоопределения. Ростов-на-Дону: Феникс.

Леонтьев, А. (1997). Психология общения: Пособие для дополнительного образования. Москва: Смысл.

Пентелюк, М., Марунич, І., і Гайдаєнко, І. (2011). Ділове спілкування та культура мовлення. Київ: Центр учбової літератури.

Черних, І. (2010). Висвітлення поняття «мовленнєва компетентність» у сучасній лінгвістиці. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, Ч. 2, №22(209), 38–44.

Шевчук С. (2015). Інноваційна діяльність педагога професійної школи. Біла Церква, Україна: БІНПО УМО АПНУ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Як цитувати

Аксьонова, Д., & Кулінка, Ю. (2021). ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (16), 184–194. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246625

Номер

Розділ

Статті