ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО СПІВПРАЦІ З УЧНЯМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Валентина Замороцька
  • Володимир Смиренський

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246624

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутні вчителі музики, готовність до співпраці, структура

Анотація

У статті висвітлено окремі аспекти формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики, зокрема актуальну в контексті реформування загальної середньої освіти проблему готовності педагога до співпраці з учнями в освітньому процесі Нової української школи. Автори визначають формування готовності майбутніх учителів музики до співпраці з учнями як процес і результат виховання загальнолюдських та професійних цінностей студентів, професійно важливих якостей, засвоєння ними знань та оволодіння вміннями, що забезпечують ефективність міжособистісного та мистецького діалогу, реалізацію музичної співтворчості з учнями в освітньому процесі. У структурі поняття авторами виокремлено і схарактеризовано особистісно-аксіологічний, когнітивний та праксеологічний компоненти.

Посилання

Беземчук, Л. В. (2017). Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до викладання основного змісту шкільної освіти. Мистецька освіта : історія, теорія, технології : зб. наук. пр. За заг. ред. Т. А. Смирнової. Харків : ХНПУ, с. 271–288.

Дубасенюк, О. А., Семенюк, Т. В. і Антонова, О. Є. (2003). Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т.

Концепція Нової української школи. (2016). Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf

Рудницька, О. П. (2010). Мистецька освіта в Україні : теорія і практика. Заг. ред. О. В. Михайличенко, ред. Г. Ю. Ніколаї. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Мозгальова, Н. Г. (2012). Теорія та методика інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Орлов, В. Ф. (2003). Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін. Київ: Наукова думка.

Проворова, Є. М. (2017). Методична підготовка майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу : теорія і практика. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Смирнова, Т. А. (2008). Теорія та методика диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект. Горлівка : ПП «Видавництво Ліхтар».

Ткаченко, Т. В. (2016). Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Як цитувати

Замороцька, В. ., & Смиренський, В. (2021). ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО СПІВПРАЦІ З УЧНЯМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (16), 122–130. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246624

Номер

Розділ

Статті