ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Віолетта Олішевич

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246373

Ключові слова:

полікультурна компетентність;, мультикультурність;, інтеркультуралізм;, мовна підготовка;, майбутні вчителі іноземної мови.

Анотація

У статті досліджується поняття полікультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Актуальність проблеми підсилюється активізацією міжкультурних інтеграційних процесів, змінами в галузі засобів комунікації, що призвели до кризи характерних для попередньої епохи монокультурних моделей розуміння суспільних процесів. Автором здійснено уточнення сутності поняття полікультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови та визначено історико-теоретичні аспекти його функціонування. Розглянуто близькі за змістом поняття «полікультурність», «мультикультурність», «міжкультурний», «крос-культурний», «інтеркультуралізм» та ін. Наголошено на необхідності вивчення культури народу, мова якого вивчається, а також рідної культури за принципом діалогу культур, що є умовою формування полікультурної компетентності. Надано авторське тлумачення поняття «полікультурна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов» як інтегративної якості особистості майбутнього фахівця, що включає систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, мотивів, цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і правил поведінки, які формуються в процесі професійної мовної підготовки через ознайомлення з культурою інших народів за принципом діалогу культур та в умовах неперервної комунікативної практики.

Посилання

Banks, J. A. (2004). Hand of Research on Multicultural Education / edited by J. A. Banks, C. A. M. Banks. San Francisco : Jossey-Bass.

Berry, J. W. (2008). Globalisation and acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 32, 328–336.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Competence. Clevedon : Multilingual Matters Ltd.

Deardorff, D. (2011). Assessing intercultural competence. New Directions for Institutional Research, 149, 65–79. DOI: 10.1002/ir.381.

Gay, G. (2018). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice. 3d ed. New York : Teachers College Press.

Grant, C. & Sleeter, C. (2007). Doing multicultural education for achievement and equity. New York : Routledge.

Heyward, M. (2002). From International to Intercultural : Redefining the International School for a Globalized World. Journal of Research in International Education, 1, 9–32. DOI: 10.1177/147524090211002.

Jo, J.-Y. & Kwon, J. (2019). Conceptions and Approaches to Education Across Cultures. Cross‐Cultural Psychology / edited by K. D. Keith. 271286 DOI: 10.1002/9781119519348.ch12.

Perry, L. & Southwell, L. (2011). Developing Intercultural Understanding and Skills : Models and Approaches. Intercultural Education, 22, 453–466. DOI: 10.1080/14675986.2011.644948

Canale, M. & Swain, M. (1981). Theoretica1 Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testings. Applied Linguistics, 1, 1–47.

Taylor, E. W. (1994). Intercultural Competency : A Transformative Learning Process. Adult Education Quarterly, 44(3), 154–174.

White Paper on intercultural dialogue : Living together as equals in dignity. (2008). Strasbourg : Committee of Ministers, Council of Europe. URL: www.coe.int/t/dg4/intercultural/ source/white%20paper_final_revised_en.pdf.

Бахов, І. С. (2017). Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців КАНАДИ і США (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). (Дис. д-ра пед. наук). Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Бескорса, О., Гаврілова, Л. & Ішутіна, О. (2021). Цифрові форми міжкультурної комунікації в освіті : досвід реалізації проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль. Фізико-математична освіта, 29 (3), 44–50. DOI: 10.31110/2413-1571-2021-029-3-007.

Величко, Н. М. (2010). Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності педагога. Вісник Житомирського державного університету, 54, 162–165.

Дрожжина, С. (2008). Полікультурна освіта : теоретичні засади реформування. Педагогічний дискурс. Хмельницький : ХГПА, 28–36.

Дьоміна, В. (2017). Концептуальні основи виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземних мов. Теорія та методика навчання та виховання, 43, 90–101. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/836

Кендзьор, П. (2017). Полікультурне виховання учнів у системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика). (Дис. д-ра пед. наук). Київ : Академія педагогічних наук України. Інститут проблем виховання.

Кондратьєва, О. М. (2017). Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (на засадах лінгвокраїнознавчого підходу) (Дис. канд. пед. наук). Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Костюченко, А. (2015). Аналіз поняття «міжкультурна компетентність учителя». Педагогічні науки, 64, 2933. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5578/1/Kostyuchenko.pdf.

Моцар, М. М. (2018). Формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання (Дис. канд. пед. наук). Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Олішевич, В. М. (2020). Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки (Дис. канд. пед. наук). Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Перетяга, Л. Є. (2008). Дидактичні умови формування полікультурної компетентності молодших школярів (Дис. канд. пед. наук). Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Резунова, О. (2021). Міжкультурна компетентність як необхідна складова професійної компетентності сучасного фахівця. Науковий огляд, 1(73). URL: http://oaji.net/articles/2021/797-1614450760.pdf.

Сисоєва, С. & Соколова, І. В. (2016). Теорія і практика вищої освіти : навчальний посібник. Київ-Маріуполь : МДУ.

Чередниченко, Л. А. (2013). Етапи формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов у процесі професійної підготовки. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 39 (4), 333–337.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Як цитувати

Олішевич, В. . (2021). ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (16), 158–170. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246373

Номер

Розділ

Статті