РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Надія Вовк
  • Ірина Вікторенко
  • Ірина Федь

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246368

Ключові слова:

позашкільна освіта;, метод проєктів;, проєктна технологія;, освітній процес.

Анотація

Статтю присвячено аналізу можливостей реалізації проєктної технології як найбільш розповсюдженого виду дослідницької роботи учнів в системі позашкільної освіти. Авторками доведено, що проєктне навчання в системі позашкільної освіти стимулює і посилює позитивну мотивацію до навчання, оскільки воно: особистісно-орієнтоване, активізує дидактичні підходи – діяльнісне навчання, колабовативне навчання, мозковий штурм, рольові ігри, евристичне та проблемне навчання, дискусії, командне навчання; дозволяє вчитись на власному досвіді та досвіді інших; приносить задоволення учням, які бачать продукт своєї власної праці. У процесі дослідження доведено, що метод проєктів дає можливість залучати до навчального процесу не тільки оперативну й когнітивну сфери, але й емоційну складову особистості учнів.

Посилання

Возна, З. О. (2019). Організація проектної діяльності учнів: навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання. Умань : «ВПЦ» Візаві.

Довмантович, Н. Г. (2017). Проектна діяльність як засіб формування самоосвітньої компетентності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, (1), 92–95.

Закон України «Про позашкільну освіту» (2000). Позашкільна освіта в Україні (нормативно-правові акти). Київ : НЕНЦ, с. 3–32.

Костенко, Л. Д. (2021). Цифрові технології в сучасній позашкільній освіті. Pedagogical Sciences: Theory and Practice, 2(1), 226–230. DOI 10.26661/2522-4360-2021-1-2-35.

Кулалаєва, Н. (2018). Концептуальні засади проектного професійного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Професійна педагогіка, (17), 14–21.

Купчак, С. Б. (2018). Особливості реалізації проектної технології навчання у початковій школі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, (63), 95–98.

Лещенко, І. (2018). Створення інноваційного освітнього простору засобами впровадження інноваційних форм та методів навчання і виховання в умовах позашкільного навчального закладу. Витоки педагогічної майстерності, 21, 113–118.

Підлісна, Н. П. (2020). Методичні рекомендації щодо впровадження інновацій в управлінській діяльності закладом позашкільної освіти. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень, 3, 65–66.

Полат, Е. (2006). Метод проектов: история и теория вопроса. Школьные технологии, 6, 43–48.

Пустовіт, Г. (2010). Позашкільна освіта та виховання крізь призму сьогодення. Рідна школа, 3, 28–32.

Сєрих, Л. В. (2018). Методика взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків. Педагогічні науки, 32, 177–184.

Стратегія розвитку позашкільної освіти (2018). Ред. проф. О. В. Биковської. Київ: ІВЦ АЛКОН. Взято з: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23320/1/Stratehiia%20Rozvytku%20Poz ashkilnoi%20Osvity.pd

Чайковська, Г. (2017). Проектні технології як ефективний засіб формування екологічної культури студентів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, (3), 106–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Як цитувати

Вовк , Н. ., Вікторенко, І. ., & Федь, І. . (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (16), 109–121. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246368

Номер

Розділ

Статті