РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ

Автор(и)

  • Оксана Костенко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246287

Ключові слова:

самостійна робота;, інформаційні технології;, ігрові технології;, майбутній обліковець;, бізнес-симуляція.

Анотація

У статті представлено результати експериментального дослідження доцільності інтеграції інформаційних та ігрових технологій в організацію самостійної роботи здобувачів освіти, що навчаються за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» у Вищому професійному училищі №7 м. Кременчука Полтавської області з предмета «Інформаційні системи і технології в обліку». Описано три етапи експерименту: констатувальний, формувальний і контрольний. Визначено критерії оцінки доцільності інтеграції інформаційних та ігрових технологій в організацію самостійної роботи: мотиваційно-особистісний, практично-професійної спрямованості, функціонально-компетентнісний. Описано обрані методи і методики дослідження. Наведено статистичний аналіз результатів експерименту: рівня активності та спрямованість навчальної діяльності здобувачів освіти; кількісні та якісні характеристики інформаційного забезпечення навчальної діяльності, її професійну спрямованість, систематизованість, доступність для засвоєння; загальний рівень ефективності навчальної діяльності.

Посилання

Бірюкова, Т. В. Мурга, О. В. (2012). Організація самостійної роботи студентів вищого навчального закладу. Взято з http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpkp_ped/2012_18/r4/p4_2.pdf.

Вдовенко, І. С. (2013). Використання інформаційних технологій майбутніми учителями професійного навчання у процесі активізації самостійної пізнавальної діяльності. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки, 110, 184–187.

Бойко, Н. І. (2018). Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ.

Гомонюк, О. М. (2010). Використання ділових ігор у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Педагогічні науки, 52, 11–14.

Гуревич, Р. С. (2014). Контекстне професійне навчання в мережевих спільнотах. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (8), 34–48.

Гущина, Н. (2014). Комп’ютерні ігри у навчальному процесі. Академія Інноваційного розвитку освіти. Взято з http://www.airo.com.ua/komp-yuterni-igri-u-navchalnomu-protsesi/.

Костенко О. В. (2017). Інтеграція інформаційних та ігрових технологій в організацію самостійної роботи майбутніх обліковців. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р. / за заг.ред. Л.М. Сергеєвої. Кривий Ріг: КПГТЛ, с. 232–235.

Красовська, Ю. & Романів, О. (2012). Використання бізнес-симуляторів для формування професійної компетентності фахівця-економіста. Нова педагогічна думка. Науковий журнал, 1, 23 – 34.

Максимова, Л. П. (2015). Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами ІКТ. (Дис. канд. пед. наук). Київ.

Пічугіна, І. С. (2015). Сучасний стан застосування інформаційно-комунікаційних технологій для самоосвіти та саморозвитку особистості дорослих. Інформаційні технології в освіті, 24, 172–191.

Поясок, Т. Б., Беспарточна О. І. & Костенко, О. В. (2020). Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу». Кременчук: ПП Щербатих О.В.

Сисоєва, C. О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих. Київ: ВД «ЕКМО».

Степанов, В. П., Борозенець, І. О., & Бурдаєв, В. П. (2015). Система дистанційного навчання та використання інформаційних технологій. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Тодорова, І. С. (2002). Методика моніторингу навчальної діяльності студентів. Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя: Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. 4-6 березня 2002. Полтава, АСМІ, С. 276–281.

Stupak, O. (2020). Educational technologies in training future managers. Advanced Education, 15, 97–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Як цитувати

Костенко, О. . (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (16), 84–97. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246287

Номер

Розділ

Статті