ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИШУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Олена Кобильська
  • Лариса Шевчук
  • Сергій Яшанов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246238

Ключові слова:

вища освіта;, інформаційно-освітнє середовище;, індивідуальна освітня траєкторія майбутнього педагога;, інформаційно-комунікаційні технології;, професійна підготовка педагога.

Анотація

У статті проаналізовано зміст поняття інформаційно-освітнього середовища та розкрито потенціал інформаційно-освітнього середовища вишу для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій майбутніх педагогів професійного навчання. Індивідуальна освітня траєкторія майбутнього фахівця розглядаються як певна послідовність елементів навчальної діяльності кожного студента з реалізації власних освітніх цілей, що відповідають їх здібностям, можливостям, мотивації, інтересам. Сукупність основних типів індивідуальних освітніх траєкторій, етапів і ліній просування студентів по конкретному типу ІОТ представлено у вигляді інформаційно-освітнього середовища. Інформаційно-освітнього середовище розглянуто як педагогічну систему, що об’єднує в собі електронний campus навчального закладу, засоби управління навчальним процесом, педагогічні технології та забезпечує формування інтелектуально-розвиненої, соціально-значущої, творчої особистості, яка володіє необхідним рівнем професійних знань, умінь і навичок для успішного життя і майбутньої професійної діяльності в інформаційному суспільстві.

Посилання

Братанич, А. А. (2014). Особистісно орієнтовані технології в педагогічній освіті. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. : Педагогічні та історичні науки, 121, 10–17.

Євдокимов, В. І. & Луценко, В. В. (2003). Розробка особистісних стратегій навчання студентів. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зірник наукових праць Харківського державного пеагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 19, 12–17.

Журавльов, Ю. (2017). Індивідуальна траєкторія навчання. Новий колегіум, 3 (89), 22–26.

Карпова, Е. Е. & Нестеренко, В. В. (2012). Теоретичні засади індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах заочного навчання у вищому навчальному закладі: монографія. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського».

Шевчук, Б. В., Шевчук, Л. Д. & Яшанов, С. М. (2021). Інтеграція моделей навчання інформативних дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, 39,5, 255–263.

Уруський, А. В. (2016). Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем. (Дис. канд. пед. наук).Тернопіль.

Якиманская, И. С. (2000) Технология личностно-ориентированного образования. Москва: Сентябрь.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Як цитувати

Кобильська, О. ., Шевчук, Л. ., & Яшанов, С. . (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИШУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (16), 5–14. https://doi.org/10.31865/2414-9292.16.2021.246238

Номер

Розділ

Статті