ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО Й ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Андрій Беспалий
  • Любов Дегтярьова
  • Ольга Жмуренко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.243008

Ключові слова:

дистанційне навчання, змішане навчання, Moоdle, Zoom, Nearpod, YouTube, онлайн-курси

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі організації дистанційного та змішаного навчання в кризових умовах: розкрито сутність понять «дистанційне навчання» та «змішане навчання», охарактеризовано цифрові інструменти для здійснення ефективного онлайн-навчання та переваги дистанційних технологій; визначено ролі викладачів і студентів у дистанційному навчанні. Узагальнення досвіду здійснювалося на базі Комунального закладу «Покровський педагогічний фаховий коледж». У статті обґрунтовано необхідність застосування різних цифрових інструментів при здійсненні дистанційного та змішаного навчання для забезпечення кращого засвоєння знань здобувачами освіти та з метою сприяння формуванню їх професійної компетентності.

Посилання

Graham, C. R. (2005). Blended learning system: Definition, current trends and future direction. In: Bonk, C.J., Graham, C.R. (eds.) Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, pp.3–21. Pfeiffer, San Francisco.

Moebs, S. & Weibelzahl, S. (2006). Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises – Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1stEuropean Conference on Technology Enhancing Learning. Crete, Greece, 1–6.

Siemens, G., Gašević, D., & Dawson, S. (2015). Preparing for the Digital University: A Review of the History and Current State of Distance, Blended and Online Learning. Athabasca University Press.

Unified Modeling Language (UML). Взято з http://opentechnology.ru/products/moodle

Youtube-канали для підтримки дистанційного навчання. Взято з http://teach-hub.com/youtube-kanaly-dlia-pidtrymky-dystantsiynoho-navchannia/

Бугайчук, К. (2011). Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах МВС України: сучасні проблеми та форми впровадження. Наукові записки. Серія: Педагогіка, 1, 57–63.

Дудіч, Г. (2020). Платформа Nearpod як ефективний інструмент синхронної та асинхронної взаємодії при дистанційному навчанні. Взято з https://naurok.com.ua/post/platforma-nearpod-yak-efektivniy-instrument-sinhronno-ta-asinhronno-vzaemodi-pri-distanciynomu-navchanni

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (2000). Взято з http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html

Кун, К. (2006). E-Learning - электронное обучение. Информатика и образование, 10, 16–18.

Кухаренко, В. М., Березенська, С. М., & Бугайчук, К. Л. (2016). Теорія та практика змішаного навчання. Харків: Міськдрук, НТУ ХПІ.

Михайлова, Н. В. (2012). Электронная обучающая среда MOODLE как средство организации асинхронной самостоятельной работы студентов вуза. (Автореф. дис. канд. наук). Оренбург.

Наказ Міністерства №466 від 25.04.2013. Взято з http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/3841-nakaz-ministerstva-466-vid-25042013

Прилуцкая, Ю. А. (2016). Активизация деятельности учащихся с помощью онлайн-платформы Nearpod. Новое слово в науке: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 1. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 1 (7), 280–281.

Швецова, І. В. & Бондаренко, В. В. (2019). Упровадження змішаного навчання (blended learning) у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням. Молодий вчений, 7.2, 78–82.

Як використовувати YouTube у дистанційному навчанні. Взято з https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-u-dystantsijnijnomu-navchanni/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Беспалий, А. ., Дегтярьова, Л. ., & Жмуренко, О. . (2021). ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО Й ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 224–240. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.243008