ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Вікторія Слабоуз

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.243002

Ключові слова:

комп’ютерна лінгводидактика, лінгводидактичний потенціал, цифрові освітні технології, викладання іноземних мов, студенти з особливими психофізичними вадами розвитку, інтерактивні методи навчання, компоненти програмно-методичного забезпечення, інклюзивна освіта

Анотація

Актуальність дослідження проблеми у статті зумовлена необхідністю аналізу процесу дигіталізації вищої інклюзивної освіти в Україні. У зв’язку з цим викладання іноземної мови потребує нових підходів до використання лінгводидактичного потенціалу цифрових освітніх технологій для розвитку особистості учнів з особливим психофізичним розвитком, для підвищення рівня творчості їхнього мислення, для формування навичок щодо розробки стратегії знаходження рішень для навчальних і практичних завдань під час викладання іноземних мов.

Проблема лінгводидактичного потенціалу цифрових освітніх технологій у навчанні іноземних мов переважно досліджується у працях, що стосуються теорії та методології навчання іноземної мови, такими авторами, як Н. Гальскова, І. Зімняя, Л. Меркулова, І. Кірєєва, А. Міролюбов, С. Тер-Мінасова, С. Фоломкіна, В. Бондар, І. Калініченко, А. Колупаєва, З. Ленів, В. Синов, О. Таранченко, А. Шевцов, М. Швед, О. Безпалько, Р. Вайнолій, Х. Васянович, А. Капской, Н. Сейко, В. Биков, Ю. Носенко, М. Маріотті та ін.

Мета цього дослідження – обґрунтувати науково та практично лінгводидактичний потенціал цифрових освітніх технологій у навчанні іноземних мов в умовах інклюзивної освіти.

Розглянуто практику використання електронних навчальних засобів для організації навчальної діяльності з навчання іноземних мов в інклюзивній освіті. Представлено досвід впровадження методичного забезпечення використання лінгводидактичного потенціалу електронних освітніх засобів у навчанні іноземних мов в умовах інклюзивної освіти. За результатами дослідження у статті представлено наукове обґрунтування, сутність та структуру комплексного застосування лінгводидактичного потенціалу цифрових освітніх технологій у навчанні іноземних мов у вищій інклюзивній освіті. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що аналізуються та узагальнюються основні теоретичні підходи до проблеми лінгводидактичного потенціалу цифрових освітніх технологій у навчанні іноземних мов в умовах інклюзивної освіти; розкрито зміст поняття “цифрові освітні технології” у системі соціальних та гуманітарних знань; конкретизовано характеристики цифрових освітніх технологій. Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що складові програмно-методичного забезпечення використання лінгводидактичного потенціалу цифрових освітніх технологій у навчанні іноземних мов в умовах інклюзивної освіти визначені. Висновки дослідження можуть послужити основою для подальших наукових досліджень у розвитку теорії та практики навчання іноземних мов студентам з особливими вадами психофізичного розвитку.

Посилання

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., і Пінчук, О. П. (2017). Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до25-річчя НАПН України): зб. наук. праць, 191–198. Київ: Видавничий дім «Сам».

Будник, О. Б. (2019). Педагогічний супровід інклюзивної освіти: навчальний посібник для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М.

Запорожченко, Ю. Г. (2013). Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної освіти. Інформаційні технології в освіті, 15, 135–138.

Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року (проект). (2016). Взято з https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу: Наказ № 523 від 22 травня 2018 р. Міністерство освіти і науки України. Взято з https://ips.ligazakon.net/document/ RE32154?an=103

Смирнова, Е. В. (2007). Формирование и использование программно-методического обеспечения, реализующего возможности информационных технологий, для развития умений иноязычной деятельности: на примере обучения английскому языку студентов неязыковых специальностей. (Дис. канд. пед. наук). Москва: ИИО РАО.

Смирнова, Е. В. (2014). Дидактические цели использования средств информационных технологий для развития умений иноязычной деятельности в процессе обучения английскому языку. Карельский научный журнал, 4, 82–88.

Lyons, W. E., Thompson, S. A., & Timmons, V. (2016). “We are inclusive. We are a team. Let’s just do it”: Commitment, collective efficacy, and agency in four inclusive schools. International Journal of Inclusive Education, 20(8), 889–907. https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1122841

Vasianovych, H., & Budnyk, O. (2019). The Philosophical Foundations of the Researches of the Inclusive Education. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 6(1), 9–18. https://doi.org/10.15330/jpnu.6.1.9-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Слабоуз, В. (2021). ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 174–186. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.243002