ДОСВІД ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗВО

Автор(и)

  • Катерина Денисюк

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242953

Ключові слова:

змішане навчання, українська мова, комунікативна підготовка, професійна підготовка, менторська підтримка

Анотація

У статті розкрито досвід викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» в українському виші, що працює за системою змішаного навчання. Розглянуто переваги зазначеної форми навчання при роботі зі студентами за принципами менторської підтримки здобуття освіти. Окреслено складнощі, які виникають у процесі викладання та особливості адаптації зарубіжного досвіду освітнього процесу в умовах вітчизняного сьогодення. Наведено результати опитування здобувачів освіти щодо їх ставлення до такого виду взаємодії з педагогом та форми навчання. У розвідці запропоновано вирішення проблемних ситуацій у поєднанні аудиторних та позааудиторних занять, наведено приклади засобів навчання під час онлайн навчання української мови студентів різних спеціальностей, які дозволять гармонізувати поєднання обох видів занять.

Посилання

Коротун, О. (2016). Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти. Інформаційні технології в освіті, № 3(28), 117–129.

Кухаренко, В. (2012). Про систему дистанційногонавчання у відкритому дистанційному курсі. Інформаційні технології в освіті, 11, 32–42

Муращенко, Т. (2017). Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 3. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2017_3_45

Петухова, Л. (2010). Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання. Інформаційні технології в освіті, 7, 12–18.

Рашевська, Н. (2011). Програмні засоби мобільного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (21). Взято з http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_1/Rashevska.pdf

Blended Learning: 10 Trends. (2014) Взято з http://www.dreambox.com/blog/blended-learning-10-trends

Bickerton, P. (2015). 7 Reasons Blended Learning is The Future of Training. Взято з http://trainingstation.walkme.com/7-reasons-blended-learning-futuretraining/

Vander Ark., T. (2011). 10 Reasons Teachers Love Blended Learning. Взято з http://www.huffingtonpost.com/tom-vander-ark/10-reasons-teachers-love- _b_894222.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Денисюк, К. . (2021). ДОСВІД ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗВО. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 105–113. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242953