ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В УМОВАХ ЛІЦЕЮ ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Оксана Бабенко
  • Людмила Самохвалова
  • Людмила Матюшина

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242948

Ключові слова:

медіаосвіта, медіаграмотність, інтеграція медіаінформаційних технологій

Анотація

Статтю присвячено проблемі модернізації освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами медіаосвіти як концептуальної основи розвитку та виховання сучасної конкурентоспроможної, медіакультурної та медіаграмотної особистості, яка готова навчатися впродовж життя, свідомо обирати професію, є інтелектуальною елітою нації. Визначено роль медіаосвіти, як головного чинника забезпечення відкритості освітнього процесу щодо сучасних швидкозмінюваних знань і наближення змісту освіти до потреб повсякденного життя людини. Описано модель упровадження медіаосвіти в практику діяльності Слов’янського педагогічного ліцею. Представлено основні завдання інтеграції медіаосвітніх технологій у навчально-виховний процес ліцею.

Посилання

Бабій, Р. О. (2013). Аналіз підходів до визначення понять «медіаосвіт», «медіаграмотність», «медіапедагогіка». Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 1(7), 11–1 4.

Габор, Н. (2002). Медiа-освiта по-.., або замiсть пiслямови. Матеріали міжнародної конференції, 49–52.

Дорош, М. (2014). Війна – зоряний час для медіаосвіти. Детектор медіа. Взято з https://ms.detector.media/mediaosvita/post/11280/2014-09-15-viyna-zoryanyy-chas-dlya-mediaosvity/.

Жилавская, И. В. (2009). Медиаобразование молодежной аудитории. Томск, Россия : ТИИТ.

Іванов, В. Ф., Волошенюк, О. В. (2012). Медіаосвіта та медіа грамотність. Підручник за науковою редакцією В.В. Різуна. Київ : Центр вільної преси.

Козловська, І. М. (1999). Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи. Львів : Світ.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). (2016, 21 квітня). Взято з http://mediaosvita.org.ua/book/kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity/.

Литвин, А., Робак, В. (2013). Завдання медіаосвіти в контексті підвищення якості професійної підготовки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка, 3, 31–37.

Онкович, Г. В. (2010). Медіаосвіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки, 21, 235–239.

Фатеева, И. А. (2007). Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации. Челябинск, Россия : Челябинский государственный университет.

Федоров, А. В. (2009). Медиаобразование: вчера и сегодня. Москва : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех».

Чемерис, І. . (2016). Аналіз та можливості використання англомовних медіаосвітніх Сайтів у процесі формування медіакомпетентності студентства. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки, 2, 129–134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Бабенко, О. ., Самохвалова, Л. ., & Матюшина, Л. . (2021). ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В УМОВАХ ЛІЦЕЮ ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 97–104. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242948