МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІН ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Надія Воронова
  • Наталія Шалашна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242938

Ключові слова:

цифровізація, індивідуалізація, антропологізація, змістове наповнення, історія, культура, оновлення

Анотація

У статті окреслено переваги цифровізації освіти, які вимагають оновлення змісту викладання історико-культурологічних дисциплін. Серед них увиразнено: індивідуалізацію навчання, як можливість для кожного з учасників освітнього процесу самостійно обирати темп навчання, час  виконання завдань тощо; дотримання принципу антропологізації змістовного наповнення історико-культурологічного знання у вищій школі, що передбачає більшу зорієнтованість змісту викладання на особистість як головного суб’єкта історичного процесу; зміна практик комунікації в освітньому процесі, як вербальних, так і невербальних; розширення доступу до альтернативних джерел інформації, що важливо для критичного аналізу отриманої інформації, критеріїв вірогідності, причин можливої необ’єктивності інформації.

Звернено увагу на поглиблений розвиток інформаційної компетентності, як от здатність до пошуку, аналізу необхідної інформації, здатність самостійно продукувати та поширювати її. Зазначено, що історико-культурологічні освітні компоненти формують комплекс громадянських та суспільних компетентностей. Наведено перелік електронних інформаційно-довідкових видань з історії, культури та мистецтва, створених на основі гіпертекстових посилань та мультимедіа. Особливе місце серед них посіли мультимедійні енциклопедії, віртуальні музеї (путівники), віртуальні екскурсії та галереї. статті висвітлено місце цифрової стратегії у функціонуванні соціально-комунікаційного простору закладу вищої освіти. Автори обґрунтовують необхідність використання цифрових інструментів в університетському навчальному процесі, переходу до нових, цифрових моделей навчання. Цифровізація вищої освіти визначається як необхідна відповідь на суспільні виклики сьогодення. На основі аналізу проблем, що виникають у сфері вищої освіти, автор визначає низку завдань, виконання яких сприятиме процесам цифровізації вітчизняної університетської освіти. У статті розкриваються особливості соціально-комунікаційного простору вищого навчального закладу. Автори детально аналізують його структуру та специфіку функціонування. У межах статті автори доводять необхідність розглядати соціально-комунікаційний простір вищого навчального закладу як різновид соціально-комунікаційного простору освіти в цілому. Авторами доводиться необхідність розробки гнучкого соціально-комунікаційного простору з цифровим компонентом, орієнтованого на розвиток світу комунікаційних взаємовідносин в освітній системі.

Посилання

Биков, В. Ю. (2008). Інформатизація освіти. Енциклопедія освіти. В. Г. Кремень (Ред.). Київ, Україна: Юрінком Інтер.

Биков, В. Ю. & Лапінський, В. В. (2012). Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2(98),3–66.

Воронова, Н. & Гаврілова, Л. (2017). Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 5–18. http://doi.org/10.5281/zenodo.1312912.

Дем’яненко, В. М., Лаврентьєва, Г. П., & Шишкіна, М. П. (2013). Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення. Комп’ютер у школі та сім’ї, 1, 44–48.

Карташова, Л. А., Бахмат, Н. В., & Пліш, І. В. (2018). Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 68 (6), 193–205.

Литвинова, С. Г. (2013). До питання експертизи якості електронних освітніх ресурсів. Інформаційні технології та засоби навчання, 34(2), 21–27.

Любарець, В. (2016). Створення електронної освітньої платформи ACCENT –шлях до якісної освіти. Вища освіта України, 3, 58–63.

Проект «Моя Україна. Берви». Взято з http://bervy.org.ua/

Brown, М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review, 11 –18. Взято з https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.

Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. Взято з https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digital-learning-environment-opportunities-and-challenges

Lynch, M. (2018). What is the Next Generation of Digital Learning Environments? Взято з https://www.thetechedvocate.org/what-is-the-next-generation-of-digital-learning-environments/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Воронова, Н. ., & Шалашна, Н. . (2021). МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІН ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 62–75. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242938