СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Владислав Величко
  • Віра Глазова
  • Наталія Кайдан
  • Олена Федоренко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242937

Ключові слова:

електронне навчання, компетентність, освітній процес, дистанційне навчання.

Анотація

Електронне навчання стало невід’ємною частиною освітнього процесу. За останні роки впровадження електронного навчання, в тій чи іншій формі навчального процесу, набуто досвід його використання. Тому, виникає необхідність, з певною періодичністю, підсумовувати накопичений досвід роботи з електронними освітніми ресурсами, розглядати питання онлайн та офлайн форматів спілкування учасників освітнього процесу закладу вищої освіти. Потребують постійного контролю наявність та специфіка наповнення контенту дистанційного курсу, роль супроводу практичних занять у формуванні інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти, характеристика переваг та недоліків електронного навчання. У статті розглянуто переваги та недоліки електронного навчання в освітньому процесі. Відзначено, що конкурентоспроможність сучасних випускників закладу вищої освіти обумовлена як професійними, так і особистісними якостями. Авторами, ґрунтуючись на власному досвіді та аналізі наукової літератури, зауважено, що використання електронного навчання в освітньому процесі буде сприяти формуванню та розвитку компетентностей, необхідних у майбутній професійній діяльності фахівця, і, як наслідок, дозволить підвищити його конкурентоспроможність.

Посилання

Fedorenko, E. H., Velychko, V. Ye., Stopkin, A. V., Chorna, A. V., & Soloviev, V. N. (2019). Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2433, 20–32. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper01.pdf

Биков, В. Ю., Спірін, О. М. і Пінчук, О. П. (2017). Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Взято з https://cutt.ly/hE21EC4

Величко, В. Є. і Федоренко, О. Г. (2017). 15 Років електронному навчанню на фізико-математичному факультеті. Слов’янськ, Україна : ДДПУ, 7, 82–87.

Величко, В. Є. (2019). Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. (Дис. д-ра пед. наук). Слов’янськ, Україна: ДВНЗ «ДДПУ»

Воробйова, О. П. (2018). Забезпечення якості електронного навчання в європейському просторі вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 64 (2), 245–252.

Гібалова, Н. і Процай, Л. (2018). Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені В.Г. Короленка. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8, 129–138.

Глазова, В. В. і Кайдан, Н. В. (2015). Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 45, 223–229.

Глазова, В. В. і Кайдан, Н. В. (2019). Напрямки підготовки майбутніх учителів математики в умовах упровадження цифрових технологій. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 10, 213–222.

Глазова, В. В. і Садовський П. П. (2018). Підготовка вчителя математики до роботи в системі електронного навчання з використанням дистанційних технологій. Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ, 8, 139–144.

Головань, М. С. (2007). Інформатична компетентність: сутність, структура і становлення. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 4, 62–69.

Дишко, О. Л., Зубехіна, Т. В. і Павлишина, Н. Б. (2017). Інформаційно-комунікаційні технології в організації електронного навчання бакалаврів (на прикладі спеціальностей Туризм та Соціальна робота). Інформаційні технології і засоби навчання, 59 (3), 76–86.

Кайдан, Н. В. і Кайдан, В. П. (2017). Компетентності викладача як куратора змісту. Дистанційна освіта: регіональний вимір: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, 378–382.

Кухаренко, В. М., Главчева, Ю. М. і Рибалко, О. В. (2016). Куратор змісту. Харків, Україна: «Міськдрук».

Кухаренко, В. М. і Бондаренко, В. В. (2020). Екстрене дистанційне навчання в Україні. Харків, Україна: «Міська друкарня».

Наказ МОН молоді та спорту України № 1060 (2012, 1 жовтня). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

Сікора, Я. Б. (2017). Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 61(5), 162–174.

Федоренко, О. Г. і Величко, К. В. (2018). Роль та місце електронного навчання в процесі інформатизації освіти. Науковий вісник Донбасу, 1-2, 37–38.

Шишкіна, М. (2011). Перспективні технології розвитку систем електронного навчання. Інформаційні технології в освіті, 10, 132–139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Величко, В. ., Глазова, В. ., Кайдан, Н. ., & Федоренко, О. . (2021). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 47–61. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242937