ІКТ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Ольга Набока

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.237108

Ключові слова:

вища освіта, цифрові освітні ресурси, майбутні педагоги, мовна підготовка, дистанційний курс, електронний посібник, інтерактивний плакат

Анотація

У статті висвітлено досвід формування мовної компетентності здобувачів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано особливості організації освітнього процесу з лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання під час пандемії COVID-19. Виокремлено основні види цифрових освітніх ресурсів, які розробляють і використовують викладачі кафедри теорії і практики початкової освіти під час формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Посилання

Гордєєва, А.Й. (2012). Інтелектуальні карти як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів. Іноземні мови, № 4(72), 51–58.

Гудзик, И.Ф. (2007). Компетентностно ориентированное обучение русскому языку в начальных классах (в школах с украинским языком обучения). Чернівці: Видавничий дім «Букрек».

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти вивчення, викладання, оцінювання. (2003). Наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт.

Зязюн, І.А. (2005). Педагогічна майстерність : проблеми, пошуки, перспективи. Київ ; Глухів : РВВ ГДПУ.

Компетентнісний підхід у неперервній освіті. (2012). За науковою редакцією І.Г.Єрмакова. Донецьк: Каштан.

Концепція «Нова українська школа». (2016, 27 жовтня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf

Кухаренко, В.М. (2015). Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, № 24, 53–67. DOI:10.14308/ite000568.

Нагрибельна, І.А. (2016). Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до навчання української мови. Херсон.

Пентилюк, М.І. (2011). Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Київ: Ленвіт.

Шлыкова, О.В. (2004). Культура мультимедиа. Москва: ФАИР-ПРЕСС.

Stukalo, N., Simakhova, A. (2020). COVID-19 Impact on Ukrainian Higher Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3673–3678. DOI: 10.13189/ujer.2020.080846

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Набока, О. (2021). ІКТ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 44–56. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.237108

Номер

Розділ

Статті