ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Автор(и)

  • Тамара Савельєва
  • Дмитро Пустовой

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236892

Ключові слова:

3D-моделювання, кресленик, графічна освіта, інженерна графіка, САПР

Анотація

Розглянуто методику викладання дисципліни «Інженерна графіка» у вищих навчальних закладах. З розвитком технологій 3D-моделювання суспільство отримало нові можливості формоутворення, різного за складністю, що відрізняється точністю, дає змогу краще уявити майбутню форму виробу. На прикладі використання сучасних графічних пакетів у викладанні наведені фрагменти виконання розрахунково-графічних робіт в розділі «Комп’ютерна графіка». Наведені приклади переваг у впровадженні в навчальний процес загальноосвітніх кафедр вишів розділу 3D-моделювання з точки зору розвитку просторової уяви необхідної сучасного інженеру-конструктору. Раціональне використання сучасних комп'ютерних технологій не тільки полегшує рутинну ручну роботу з дисципліни інженерна графіка, але і сприяє розвитку творчої і пізнавальної активності студентів. Важливим принципом в навчальному процесі стає гармонійне поєднання традиційних технологій графічної підготовки і сучасних інформаційних технологій.

Посилання

Гевко, І.В. (2018). Використання сучасних інформаційних технологій – основа професійного зростання педагога. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, 151 (2), 10–14.

Гевко, І.В. (2017). Професіоналізм педагогічних кадрів як одна із умов якісної підготовки майбутніх учителів технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 5, 797–807.

Гевко, І.В. (2019). Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3–D моделювання. Вісник національного педагогічного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки, 2 (158), 203–211.

Гнатюк, Л.Р., Кучер, Б.А. (2018). Методи 3D моделювання для різних проектних завдань. Проблеми розвитку міського середовища, 2, 35–50.

Гніденко, І.А., Воробйов, І.Є. (2016). Аналіз сучасних продуктів 3D-моделювання, можливості їх застосування в навчальному процесі. Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць Національного авіаційного університету, Том 3, 55, 25–28.

Джеджула, О.М. (2009). Створення інформаційно-технологічного середовища графічної підготовки студентів на основі мультимедійного навчально-методичного комплексу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : Методологія, теорія, досвід, проблеми, 21, 358–363.

Кириченко, О. (2017). Критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів на основі 3D моделювання. Освітологічний дискурс, 3, 296–308.

Мосіюк, О.О. (2018). Особливості вивчення 3D моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота, 2, 182-186.

Осадча, К.П., Чемерис, Г.Ю. (2017). Добір засобів тривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 62, 6, 70–85.

Пойда, С.А., Галич, Т.В. (2018). Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3D моделей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка, 2, 80–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Савельєва, Т., & Пустовой, Д. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 155–166. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236892

Номер

Розділ

Статті