СЦЕНАРІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ТВОРЧІСТЬ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА»

Автор(и)

  • Ігор Казаков
  • Віктор Разживін

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236883

Ключові слова:

змішане навчання, сучасні методи навчання, дистанційні технології, методика викладання, зарубіжна література, Оноре де Бальзак

Анотація

У статті запропоновано сценарій змішаного навчання під час вивчення теми «Творчість Оноре де Бальзака» у курсі історії зарубіжної літератури для вищих навчальних закладів. Подано опис організації різних етапів навчального процесу з використанням модулів системи MOODLE: лекція, навчальне відео, індивідуальні завдання, тест, аудиторна робота тощо. Зазначено актуальність проблеми використання технології змішаного навчання під час викладання у вищому навчальному закладі. Підкреслено, що змішане навчання є пріоритетною формою вивчення навчальних дисциплін на сучасному етапі.

Посилання

Бугайчук, К.Л. (2016). Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання, 54 (4), 1–18. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ITZN_2016_54_4_3

Кудін, А.П., Міненко, О.М. (2018). Сценарії технології змішаного навчання математики в системі MOODLE. Фізико-математична освіта. 1(15), 68–72.

Кузьменко, О. (2017). Змішане навчання як інноваційна форма організації навчального процесу в школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка, 3, 140–147.

Лист МОН України. № 1/9-344. (2020, 24 червня). URL: http://puet.edu.ua/sites/default/files/lyst_mon_ukrayiny_no1_9-344_vid_24.06.2020_r.pdf

Рашевська, Н.В. (2010). Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки, 191, 89–96.

Кухаренко, В.М. (2016). Теорія та практика змішаного навчання. Харків, Україна: Міськдрук.

Чепурних, Г.К. (2019). Використання моделі «змішаного навчання» під час викладання іноземної мови у немовному вузі. Молодий вчений, 5.1 (69.1), 223–227.

Шуневич, Б.І. (2009). Тенденція розвитку складових частин організації дистанційного навчання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 653, 231–239.

Bonk, C.J., Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs. URL: http://curtbonk.com/toc_section_intros2.pdf

Guo, Ph. (2013). Optimal Video Length for Student Engagement. URL: https://blog.edx.org/optimal-video-length-student-engagement

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Казаков, І., & Разживін, В. (2021). СЦЕНАРІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ТВОРЧІСТЬ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 101–114. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236883

Номер

Розділ

Статті