СПЕЦИФІКА МОДЕЛІ ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Вікторія Гринько

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236875

Ключові слова:

проєктування цифрових освітніх технологій, навчання майбутніх учителів початкової школи, цифрова компетентність, теорія множинних інтелектів, ключові вміння XXІ століття

Анотація

У статті представлено модель проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи. Розроблена модель містить цільовий, змістово-технологічний, операційно-технологічний та результативний складники. Зазначено, що процедура проєктування цифрової освітньої технології полягає у визначенні її можливостей щодо розвитку когнітивних, креативних, комунікативних та колаборативних умінь кожного здобувача відповідно до його особистого інтелектуального профілю. Визначено специфіку моделі, яка  полягає в тому, що в ході навчання майбутніх учителів початкової школи проєктування цифрових освітніх технологій створюється змішане навчальне середовище, у якому розкриваються особистісні здібності кожного учасника. Варіативність моделі виявляється в можливостях її використання в ході вивчення однієї чи кількох дисциплін або в ході реалізації міждисциплінарних проєктів, а також у специфіці визначених для використання цифрових освітніх технологій.

Посилання

Биков, В., Лещенко, М., Тимчук, Л. (2017). Цифрова гуманістична педагогіка. Київ: САММІТ-КНИГА.

Гаврілова, Л.Г. (2016). Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій. Слов’янськ: Друкарський двір.

Гарднер, Г. (2007). Структура разума: теория множественного интеллекта. Москва: ООО «И.Д. Вильяме».

Глазунова, О.Г. (2015). Теоретико-методичні засади проєктування та використання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ.

Лещенко, М. (2014). Методологічні засади підготовки майбутніх учителів до творення позитивної педагогічної реальності засобами ІКТ. Гуманізація навчально-виховного процесу, Вип. LXIX, 5–13.

Карташова, Л.А. (2011). Система навчання інформаційних технологій майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін. Луцьк: СПД Гадяк ЖВ, друкарня «Волиньполіграф».

Овчарук, О.В. (2020). Сучасні підходи до розвитку цифрової компетентності людини та цифрового громадянства в європейських країнах. Інформаційні технології і засоби навчання, №2, Т.76, 1–13. https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3526

Спірін, О.М. (2009). Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (13). URL: http://ime.edu-ua.net/em13/emg.html

Тимчук, Л. (2017) Теоретико-методичні засади проєктування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ.

Топольник, Я.В. (2019). Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Старобільськ.

Шишкіна, М.П. (2016). Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу. (Дис. д-ра пед. наук). Київ.

Ala-Mutka, K., Punie, Y., Redecker, C. (2008). Digital Competence for Lifelong Learning. Policy Brief. URL: DOI: 10.13140/RG.2.2.17285.78567

Bergstrom, P., Granberg, C. (2007) Process diaries: Formative and Summative assessment in on-line courses. Advanced Principles of Effective e-learning / ed. Nicole A. Buzzetto-More, 245–266. URL: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/rt/printerFriendl/816/1544

Ferrari, A. (2012) Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxembourg: Publications Office of the European Union. URL: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf

Morze, N., Gladun, M., Vember,, V., Buinytska O. (2018). Building the digital competence teacher profile by innovative teaching instruments. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University.

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez, S., Van den Brande G.(2016) DigComp 2.0 : The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1 : the Conceptual Reference Model. Office of the European Union. DOI: 10.2791/11517.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Гринько, В. (2021). СПЕЦИФІКА МОДЕЛІ ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 78–89. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236875

Номер

Розділ

Статті