РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Автор(и)

  • Володимир Прошкін
  • Владислав Бабкін

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236870

Ключові слова:

інформаційно-аналітична компетентність, майбутній бакалавр, комп’ютерні науки, педагогічні умови, професійна підготовка

Анотація

У статті представлено результати перевірки ефективності педагогічних умов формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук: формування мотивації до інформаційно-аналітичної діяльності як чиннику професійного становлення та кар’єрного зростання майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук; збагачення змісту навчальних дисциплін інформацією, спрямованою на опанування студентами системи знань про сутність інформаційно-аналітичної діяльності та набуття ними вмінь і навичок щодо її  практичної реалізації; урізноманітнення процесу професійної підготовки студентів засобами проєктних методів навчання. Описано якісні зміни, що відбулися зі студентами експериментальної групи в контексті сформованості в них інформаційно-аналітичної компетентності.  Представлено перспективи подальших наукових у руслі адаптації авторських педагогічних умов формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів до реалізації в межах неформальної та інформальної освіти.

Посилання

Бабкін, В.В. (2020). Аналіз вихідного рівня інформаційно-аналітичної компетентності студентів спеціальності «Комп’ютерні науки». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 71, 24–28.

Бутенко, В.Г. (2019). Розвиток критичного мислення засобами іноземної мови у процесі формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх правоохоронців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка, 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_3.

Елканова, Т.М. (2009). Формирование информационно-аналитической компетентности в структуре общегуманитарного базиса образования. Высшее образование сегодня, 12, 53–57.

Захарова, І.В. (2013). Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Київ: Центр учбової літератури.

Лодатко, Є.О. (2018). Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реалій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки, 155, 176–179.

Ягупов, В.В, Величко, Н.О, Гириловська, І.В, Гуралюк, А.Г., Закатнов, Д.О., Майборода, Л.А., Паржницький, В.В. (2014). Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика. Київ: ТОВ «НВП Поліграфсервіс».

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Прошкін, В., & Бабкін, В. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 57–69. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236870

Номер

Розділ

Статті