ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ ЯК СВІТОГЛЯДНА ДОМІНАНТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236463

Ключові слова:

філософія музики, світоглядна домінанта, учитель музики, духовна особистість, ціннісні орієнтири

Анотація

У статті висвітлено основоположні аспекти формування світоглядного базису майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки. Розглянуто інструментарій музичного мистецтва під час формування смисложиттєвих принципів особистості в умовах сьогодення. Досліджено семантичний простір філософії музики як потенціації духовного самовизначення особистості. З’ясовано, що одним із пріоритетних напрямів викладання музичного мистецтва є інтеграційний аспект, що потребує комплексного підходу до подання матеріалу, усвідомлення глибинних міждисциплінарних зв’язків, встановлення соціокультурного діалогу потребує наявності педагогічної майстерності, широкого спектра знань у різних галузях гуманітаристики, розуміння ціннісних стратегій розвитку сучасного мистецтва.

Посилання

Адорно, Т. (2001). Философия новой музыки. Москва: Логос.

Гомілко, О. (2012). Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи. Філософія освіти, 1–2, 228–237.

Гуссерль, Э. (2009). Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Москва: Академический Проект.

Козаренко, О. (2012). Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти. Вісник Львівського ун-ту, 11, 3–7.

Коломієць, Г. (2009). Про концепцію цінності музики як субстанції і музики як способу ціннісної взаємодії людини зі світом. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, 1, 104–114.

Коломиец, Г. (2009). Ценность музыки: философский аспект. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

Лосев, А. (1991). Философия. Мифология. Культура. Москва: Политиздат.

Мамардашвили, М. (2011). Сознание и цивилизация. Санкт-Петербург: Азбука.

Сильвестров, В. (2011). Дочекатися музики. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА.

Тарапата-Більченко, Л. (2016). Аксіологічні домінанти філософії музики. Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 1, 12–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Як цитувати

Карпенко, О. ., Дермельова, Н. ., & Пшеничних, М. . (2021). ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ ЯК СВІТОГЛЯДНА ДОМІНАНТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(14), 159–167. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236463

Номер

Розділ

Статті