КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236460

Ключові слова:

культура, саморозвиток, професійний саморозвиток, інтегроване навчання, комплексний підхід до навчання й виховання, українське монументальне мистецтво, мозаїки, естетичне виховання, культурна компетентність

Анотація

У статті розглянуто проблему формування культури професійного саморозвитку вчителя-філолога засобами інтегрованого навчання, наведено приклади застосування краєзнавчого матеріалу, зокрема твори монументального мистецтва, художню цінність яких було визнано провідними українськими митцями образотворчого мистецтва, розкрито поняття: «культура», саморозвиток, «професійний саморозвиток», «інтегроване навчання». Пропонуються варіанти залучення педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти до самоосвітньої діяльності через дослідження мозаїчних панно, створених групою київських художників-монументалістів у шістдесятих роках двадцятого століття на Донеччині. На підставі здійсненого теоретичного аналізу подаються найбільш ефективні технології, що сприяють формуванню цілісного світогляду, активізації пізнавальної діяльності вчителів-словесників. Результати запропонованого дослідження мотивують педагогів до професійного самозростання, сприяють розвитку культурної компетентності, передбачають подальше вивчення процесу формування культури професійного саморозвитку вчителя-філолога засобами інтегрованого навчання з використанням творів мистецтва.

Посилання

Бондаренко, Н. (2019). Культурна компетентність як проблема української лінгводидактики. Київ, Україна. URL: https://lib.iitta.gov.ua/715620/1/BNV_19_DTiP_Konf.pdf

Буянов, П. (2020) Феномен освіти дорослих у сучасних умовах. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: Бердянський державний педагогічний університет. Бердянськ, Україна.

Гончаренко, С.У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-е, доп., випр. Рівне, Україна: Волинські обереги.

Гузій, Н.В. (2007). Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога (Автореф. дис. д-ра пед. наук.). Київ, Україна: Ін-т вищої освіти АПН України.

Ковальчук, В.А. (2011). Професійний саморозвиток фахівця як педагогічна проблема. Професійний саморозвиток майбутнього фахівця. Житомир, Україна. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Кучерявий, О.Г. (2019). Феномен професійно-педагогічної культури: аспект терміносистеми її теорії у цілісному вимірі. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки, 1, 81–86.

Маланюк, Є.Ф. (1993). Нариси з історії нашої культури. Київ, Україна: Обереги.

Мойсеюк, Н.Є. (2015). Педагогіка: навчальний посібник. URL: https //westudents.com.ua/glavy/49338-32-pedagogchna-gumantarna-kultura.html

Надольний, І.Ф. (2015). Світогляд – ключова проблема пізнання та діяльності людини. Вісник НАДУ при Президентові України, 5, 50–54.

Огнєва, Л.Р. (2008). Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині. Івано-Франківськ, Україна: Лілея.

Пєхота, О.М. (2012). Формування технологічної культури сучасного викладача як складової його педагогічної майстерності. Естетика і етика педагогічної дії, 3, 165–180.

Проєкт Закону України «Про освіту дорослих», (2020). URL: https //mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih.

Семеног, О.М. (2015). Інтегративні основи розвитку педагогічної майстерності вчителя гуманітарних дисциплін. Київ, Україна.

Сидоренко, В.В. (2013). Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-довідник. Донецьк, Україна: Витоки.

Скрябина, Н.Ю. (2007). Андрагогические условия профессионально-личностного саморазвития педагога (Автореф. дис. канд. пед. наук.). Ростов-на-Дону, Российская Федерация: ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет».

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Як цитувати

Шингоф, І. . (2021). КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(14), 133–146. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236460

Номер

Розділ

Статті