СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236449

Ключові слова:

синергетичний підхід, екологічно доцільна поведінка, підготовка майбутніх вихователів

Анотація

Розвиток екологічної освіти має відбуватись на основі синтезу трьох основних підходів (тенденцій), що сьогодні існують: тенденції формування сучасних екологічних уявлень, тенденції формування принципово нового ставлення до природи і тенденції формування нових стратегій і технологій взаємодії з природою. У статті розкрито особливості синергетичного підходу до процесу професійної підготовки майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки у дітей дошкільного віку. Означені сутнісні характеристики систем за синергетичними уявленнями. Наголошено на базові якості синергетичного підходу, налаштовані саме на екологізацію фахової підготовки студентів у вказаному напрямі. Зроблено висновок, що синергетичний підхід має свою специфіку, істотно збагачує методологію педагогічних досліджень, проте не вичерпує всього її багатства та багатовимірності.

Посилання

Андреев, В.И. (1996). Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Казань: Изд-во Казансокого университета.

Буданов, В.Г. (1996). Эпоха бифуркаций и синергетика в образовании. Москва.

Гибсон, Дж. (1988). Экологический подход к зрительному восприятию. Москва: Прогресс.

Князева, Е.Н. & Курдюмов, С.П. (2010). Основания синергетики: Человек, конструирующий себя и свое будущее. Изд. 3. Москва: КомКнига.

Кремень, В.Г. & Ільїн, В.В. (2012). Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Київ: Педагогічна думка.

Пригожин, И. & Стенгерс, И. (1986). Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. Москва: Прогресс.

Роджерс, К. (1997). Клиенцентрированная терапия. Киев: Ваклер.

Урсул, А.Д. (2001). Модель опережающего образования: ноосферно-экологический ракурс. Москва: Прогресс-Традиция.

Философский энциклопедический словарь. (1989). Москва: Сов. Энциклопедия.

Хакен, Г. (2000). Основные понятия синергетики. Многообразие поисков и подходов. Москва: Прогресс-Традиция.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Як цитувати

Іванчук , С. . (2021). СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(14), 68–75. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236449

Номер

Розділ

Статті