УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236446

Ключові слова:

студентська молодь, позанавчальна діяльність, констатувальний експеримент., декоративно-ужиткове мистецтво, соціалізація, педагогічний університет

Анотація

Статтю присвячено проблемі соціалізації студентської молоді педагогічного університету в позанавчальній діяльності засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва. Теоретично обґрунтовано систему соціалізації студентської молоді педагогічного університету в позанавчальній діяльності засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва, яка включає цільовий, концептуальний, суб’єктний, змістово-технологічний, діагностико-результативний блоки; представлено характеристику кожного з компонентів системи. Доведено ефективність запропонованої системи соціалізації студентської молоді педагогічного університету в позанавчальній діяльності засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва та доцільність її впровадження в практику діяльності педагогічних закладів вищої освіти. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено систему соціалізації студентської молоді педагогічного університету в позанавчальній діяльності засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва, яка включає цільовий, концептуальний, суб’єктний, змістово-технологічний, діагностико-результативний блоки.

Посилання

Бучківська, Г.В. (2019). Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва. (Дис. доктора пед. наук.). Тернопіль, Україна: Тернопільський нац. пед. ун-тім. Володимира Гнатюка.

Власова, В.Г. (2019). Формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва. (Дис. канд. пед. наук.). Київ, Україна: Інститут проблем виховання НАПН України.

Гарбузенко, Л.В. (2016). Формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-ужиткового мистецтва. (Дис. канд. пед. наук.). Кіровоград, Україна: Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка.

Лавриненко, С.О. (2005). Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва. (Дис. канд. пед. наук.). Кіровоград, Україна: Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка.

Севастьянова, О.А. (2005). Позанавчальна діяльність у ВНЗ у контексті нової освітньої парадигми. Освіта Донбасу, 2, 70–73.

Сироткіна, Ж.Є. (2006). Формування професійних умінь майбутніх учителів початкових класів засобами взаємодії різних видів мистецтва. (Дис. канд. пед. наук.). Київ, Україна: Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Тернопільська, В.І. (2003). Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності. (Дис. канд. пед. наук.). Житомир, Україна: Житомирський держ. пед. ун-т ім. Івана Франка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Як цитувати

Саяпіна, С. ., & Мухіна, В. . (2021). УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(14), 29–44. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236446

Номер

Розділ

Статті