ПРАВОВА ОСВІТА ОФІЦЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СРСР ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Наталія Черниш

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223144

Ключові слова:

правова освіта, правове виховання, офіцер, правова культура, військова освіта.

Анотація

У статті висвітлено погляди дослідників із різних галузей наукового знання на визначення поняття правової освіти, правової просвіти, правового виховання, правової соціалізації тощо. Уточнено поняття, пов’язані з організацією правової освіти офіцерів у вищих військових навчальних закладах СРСР та незалежної України. Проаналізовано зміст найважливіших нормативно-правових актів досліджуваного періоду. Встановлено, що в дослідженнях сучасників, присвячених проблематиці формування правосвідомості особи, поряд із поняттям правової освіти (або замість нього) згадується цілий ряд інших термінів. Виявлено, що деякі автори у своїх працях ототожнюють правову освіту з правовим вихованням, інші – із правовою просвітою та правовою соціалізацією, а також послуговуються закріпленими в нормативних актах визначеннями правової освіти. У статті також сформульовано дефініцію правової освіти з погляду педагогічної теорії.

Посилання

Аграновская, Е. В. (1988). Правовая культура и обеспечение прав личности. Москва, Российская Федерация: Наука.

Андрусишин, Р. М. (2016). Прaвoве виховання прaцiвникiв ОВС: теoретикo-правовий вимiр (Дис… д-ра юрид. Наук). Львів, Україна: Національний університет «Львівська політехніка».

Висоцька, Л. В. (2016). Правова освіта: проблематизація питання поняттєво-категоріального апарату. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 137, 99–102.

Голик, М. М. (2001). Формування вищої військової освіти в Україні (1992–1998 рр.). (Дис… канд. пед. Наук). Львів, Україна: Львівський університет.

Головко, Н. І. (2007). Правова педагогіка: навч. посіб. Київ, Україна: МАУП.

Гончаренко, С. У. (2008). Освіта. Енциклопедія освіти. Київ, Україна: Юрінком Інтер.

Інформаційне агентство Міністерства оборони України. (2019). Під час цьогорічної вступної кампанії конкурс на окремі військові спеціальності перевищував 4 особи на місце. Взято з https://armyinform.com.ua/2019/09/pid-chas-czogorichnoyi-vstupnoyi-kampaniyi-konkurs-na-okremi-vijskovi-speczialnosti-perevyshhuvav-4-osoby-na-miscze .

Кириленко, В. І. (2010) Правова робота в Збройних Силах України. Київ, Україна: РВЦ «Військовий інститут».

Коваленко, Д. В. (2006). Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу. Взято з http://library. uipa.kharkov.ua/library.

Кузь, Ю. (2008). Формування правової культури військовослужбовців як складова навчально-виховного процесу у ВНЗ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2, 37.

Мандельштам, Ю. И. (1956). Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. Москва.

Сірий, С. В. і Кожедуб, О. В. (2013). Особливості застосування педагогічних технологій правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України. Вісник Національного університету оборони України, 2, 131–135.

Скуріхін, С. М. (2011). Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України. Юридична наука, 4-5, 214–224.

Скуріхін, С. М. і Скурихин, С. Н. (2012). Правова соціалізація військовослужбовців та її особливості. Матеріали Міжнародної наук. конф. проф.-викл. складу «Правове життя сучасної України». (С. 143–145). Одеса: Націон. ун-т «Одеська юридична академія».

Сливин, Т. С. (2008). Педагогическая концепция правовой подготовки слушателей и курсантов в высших военно-учебных заведениях Вооруженных сил Российской Федерации. (Дис… д-ра пед. Наук). Москва, Российская Федерация: Военный университет.

Топчій, О. В. (2016). Правова освіта VS правова просвіта. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, 2, 18–25.

Федоренко, В. В. (2016). Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз. (Дис… канд. філос. наук). Житомир, Україна: ЖДУ імені Івана Франка.

Фіцула, М. М. (2008). Педагогіка: навч. пос. для студ. вищ. пед. закл. освіти. 3-тє вид., перероб. і доп. Тернопіль, Україна: Навчальна книга–Богдан.

Черниш, Н. А. і Ільченко, О. Ю. (2020). Правова освіта офіцерів та її основні категорії у дослідженнях сучасників. Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій, 31–34.

Шаталова, О. Г., & Бараш, Ю. Н. (2008). Розвиток системи вищої військової освіти України. Стратегічні пріоритети, 3, 202–207.

Шемшученко, Ю. С. (1998). Юридична енциклопедія: в 6 т. Київ, Україна: Укр. енцикл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Черниш, Н. (2020). ПРАВОВА ОСВІТА ОФІЦЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СРСР ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 217–227. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223144

Номер

Розділ

Статті