КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ: «ДЕМОКРАТИЧНА КУЛЬТУРА» ТА «КУЛЬТУРА ДЕМОКРАТІЇ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Головко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223143

Ключові слова:

менеджери освіти, демократична культура, культура демократії, демократизація, демократична компетентність.

Анотація

У статті подано компаративний аналіз понять: «демократична культура» та «культура демократії» в контексті підготовки майбутніх менеджерів освіти, бо в сучасній педагогічній науці наявна певна неузгодженість у визначенні цих понять. Актуальність порушеної проблеми доводить той факт, що на сьогодні в Україні відбуваються процеси демократизації в усіх сферах суспільного життя, зокрема й у сфері освіти. Автором проаналізовано визначення поняття «культура», представлені в дослідженнях із філософії, соціології, культурології, педагогіки. З’ясовано, що культура в сучасному науковому дискурсі розглядається у вузькому та широкому значеннях. Доведено, що в контексті підготовки майбутніх менеджерів освіти більш доцільним є використання поняття «демократична культура», що передбачає набуття особистісного сенсу через формування знань, умінь, ставлень, уявлень, цінностей, готовність залучатися до вирішення актуальних суспільних проблем.

Посилання

Андрущенко, В. (2014). Демократична культура особистості: проблема формування. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 32, 5–9. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_2

Герчанівська, П. Е. (2015). Культурологія: термінологічний словник. Київ, Україна: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Україна: Либідь.

Горлач, М., Кремень, В., Рибалко, В. (Ред.). (2000). Філософія: підручник. Харків, Україна: Консум.

Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Зубок, Ю. А., Чупров, В. И. (Ред.). (2008). Социология молодёжи: энциклопедический словарь. Москва, Российская Федерация : Academia.

Клепко, С. Ф. (2008). Чи сприяє система освіти України розвитку культури демократії. DRAFT, 7, 1–24.

Королюк, С. (2018). Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи. Імідж сучасного педагога, 4(181), 5–9. DOI: 10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-5-9

Латигіна, Н. А. (2011). Цінності та ідеали демократії. Гілея: науковий вісник, 50, 654−661.

Побожій, С. І. (Укл.). (2014). Історія української культури: словник термінів та понять. Суми, Україна: ДВНЗ «УАБС НБУ».

Meyer-Bisch, P. (Ed.). (1995). Culture of democracy: a challenge for schools. Vendôme, France: UNESCO Publishing.

Reference Framework of Competences for Democratic Culture. (2018). Council of Europe. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Головко, О. (2020). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ: «ДЕМОКРАТИЧНА КУЛЬТУРА» ТА «КУЛЬТУРА ДЕМОКРАТІЇ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 206–216. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223143

Номер

Розділ

Статті