ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ БУДІВНИЦТВА В НІМЕЧЧИНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕРЛІНА)

Автор(и)

  • Віта Григор’єва
  • Лариса Лисак

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223098

Ключові слова:

Німеччина, технічний університет, професійна підготовка, фахівець із будівництва.

Анотація

У розвідці досліджено особливості підготовки фахівців із будівництва в закладах вищої технічної освіти на прикладі Технічного університету Берліна – одного з найбільших та всесвітньо відомих вишів Німеччини. Визначено, що освітні програми побудовані за модульним принципом; навчальні плани складаються з обов’язкових модулів, модулів за обов’язковим вибором, модулів за вільним вибором; студенти бакалавріату здобувають фахові знання вже на першому році навчання: усі модулі стосуються безпосередньо професійної підготовки; відсутність обов’язкових модулів дає можливість студентам магістратури формувати власну освітню траєкторію відповідно до обраної спеціалізації та індивідуальних пізнавальних потреб; до основних видів навчальних занять належать лекція, практичне заняття, туторій, семінар, колоквіум, практика, екскурсія, інтегроване навчальне заняття; формами підсумкового контролю є усний і письмовий іспити, іспит-портфоліо.

Посилання

Бутовецкая, Э. М. (2003). Тенденции развития технических университетов в России и Германии (организационно-педагогический аспект). (Дис. канд. пед. наук) Казань, Российская Федерация: Казанский государственный технологический университет.

Лукас, В. А. (2015). Германские вузы после Болонской реформы: новое и проверенное старое. Известия вузов. Горный журнал, 6, 113–120.

Турчин, А. І. (2010). Система контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка, 1, 182–188.

Хмель, В. В. (2012). Образование: сущее и должное. Антропологічні виміри філософських досліджень, 2, 115–124.

Technische Universität Berlin. (2013). Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO). Взято з http://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studium_und_Lehre/Satzungen_usw/AllgStuPO_Ambl_mit_Berichtigung_140115.pdf

CHE Ranking. Нochschulranking. Rankingergebnisse Bauingenieurwesen. Взято з https://ranking.zeit.de/che/de/rankingunion/show?esb=8&ab=3&hstyp=1&subfach=104#&left_f1=651&left_f2=23&left_f3=649&left_f4=654&left_f5=679&order=alpha&subfach=104

KMK. (2004). Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen. Взято з https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2000/2000_09_15-Leistungspunktsysteme-Modularisierung.pdf

BLK. (2002). Modularisierung in Hochschulen. Handreichung zur Modularisierung und Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen. Взято з https://edudoc.educa.ch/static/xd/2002/105.pdf

Technische Universität Berlin. (2015). Neufassung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen an der Fakultät VI - Planen Bauen Umwelt. Взято з https://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studieng_nge/02_StuPOs/BauIng_B_StuPO_150218_inkl._1._u_2._Aend_180827.pdf

Technische Universität Berlin. (2008). Studienordnung für den Bachelorstudiegang Bauingenieurwesen an der Fakultät VI - Planen Bauen Umwelt. Взято з https://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studiengaenge/02_StuPOs/BauIng_B_StuPO_081217.pdf

Technische Universität Berlin. Zahlen & Fakten. Взято з https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-berlin/profil/tu-berlin-in-zahlen/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Григор’єва, В., & Лисак, Л. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ БУДІВНИЦТВА В НІМЕЧЧИНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕРЛІНА). Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 181–194. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223098

Номер

Розділ

Статті