РОЗВИТОК УМІНЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Рукасова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222949

Ключові слова:

критичне мислення, професійна освіта, технологія формування вмінь критичного мислення, ділова гра, кейс-метод, проблемна лекція, філософський діалог.

Анотація

У статті порушено проблему розвитку вмінь критичного мислення в системі професійної освіти, актуальність якої підтверджено нагальними викликами сучасного суспільства: його інформатизацією та демократизацією. Здійснено аналіз широкого кола наукових вітчизняних і зарубіжних праць, які висвітлюють загальні питання розвитку критичного мислення суб’єктів освітнього процесу. Проведений аналіз дозволив уточнити сутність критичного мислення як типу мислення, який дозволяє майбутньому фахівцю аналізувати, оцінювати інформацію, отриману з різних джерел, та обирати власну позицію щодо цієї інформації, що дозволяє самостійно приймати рішення та діяти. З’ясовано, що критичне мислення характеризується ознаками суб’єктивності, прагматичності та рефлексивності, а його розвиток відбувається на основі традиційної для педагогічної науки технології, що передбачає три етапи: актуалізація знань, усвідомлення знань, осмислення (рефлексія). На кожному із цих етапів широко застосовуються інноваційні методи навчання: ділова гра, проблемна лекція, кейс-метод, інтерактивні методи (диспути, дискусії тощо).

Посилання

Денисевич, О. (2011). Роль критичного мислення в освітній реформі вищої школи епохи інформаційного суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 1, 155–159.

Пометун, О. (2018). Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал, 2, 89–98.

Синявський, В., Сергєєнкова, О. (Укл.). (2007). Психологічний словник. Н. Побірченко (ред.). Київ, Україна: Науковий світ.

Теслюк, В., Коваль, М. (2014). Проблемна лекція як найоптимальніша форма навчання у вищій школі. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія, 199(1), 371–375. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199%281%29__60

Innabi, H. & El Sheikh, O. (2006). The Change in Mathematics Teachers’ Perceptions of Critical Thinking After 15 Years of Educational Reform in Jordan. Educational Studies in Mathematics, 64, 45–68. Retrieved from http://springerlink.metapress.com/content/1573-0816

Kirylo, J. D., Thirumurthy, V., Smith, M., & McLaren, P. (2010). Issues in Education: Critical Pedagogy: An Overview. Childhood Education, 86(5), 332–334. DOI: 10.1080/00094056.2010.10521420

Kerka, S. (1992). Higher Order Thinking Skills in Vocational Education. ERIC Digest, 127. Retrieved from https://www.ericdigests.org/1992-1/order.htm

Key competences for lifelong learning: European Reference Framework. (2007). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download

Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Retrieved in 2012, March, from www.pearsons.com/hai/.../CriticalThinkingReviewFINA

Wibowo, M., Purwaningsih, N., & Munadi, S. (2018). Industrial Revolution 4.0: Critical Thinking Skills in Vocational Education. The 1stPGSD UST International Conference on Education. (Рр. 81–84). PGSD Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/230385160

Ягоднікова, В. В. (2009). Застосування технології розвитку критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Вісник післядипломної освіти, 11(1), 190–196.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Рукасова, С. (2020). РОЗВИТОК УМІНЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 122–132. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222949

Номер

Розділ

Статті