СУЧАСНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗВО

Автор(и)

  • Олександр Пермяков
  • Лариса Оніщук
  • Тетяна Йопа
  • Андріан Остапов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222853

Ключові слова:

система фізичного виховання, заклади вищої освіти, модернізація, фізичне виховання, студент.

Анотація

У статті проаналізовано стан системи фізичного виховання в Україні в умовах ЗВО. Доведено, що входження України в європейський освітній простір піднімає питання про модернізацію фізичного виховання в закладах вищої освіти. У статті подано аналіз нормативно-правових актів, які розкривають процес організації фізичного виховання у ЗВО. Аналіз сучасних досліджень, проведених ученими показав, що навчальна дисципліна «Фізичне виховання» повинна залишатися обов’язковою для всіх студентів упродовж усього часу навчання, що дозволить підвищити рівень їх рухової активності, поліпшити стан здоров’я, фізичної підготовленості, знизити рівень захворюваності. Ефективним фізичне виховання у ЗВО буде за таких умов: формування в студентів ціннісного ставлення до занять фізичною культурою і спортом як в навчальний, так і у позанавчальний час; ведення здорового способу життя; формування культури організації і проведення вільного часу, позаурочних занять із фізичної культури і спорту; дисципліна «Фізичне виховання» повинна бути обов’язковою для студентів усіх спеціальностей в обсязі 4 годин на тиждень для студентів 1–2 курсів і як мінімум 2 годин на тиждень для студентів старших курсів; розвиток матеріально-технічної бази ЗВО; упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний і тренувальний процеси; проведення перепідготовки викладацького складу.

Посилання

Грибан, Г. П., Гринчук, О. М. і Білоскаленко, Т. О. (2020). Управління процесом розвитку фізичних якостей студентів в освітньому процесі з фізичного виховання. Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання. Краматорськ, Україна: ДДМА.

Дух, Т. і Романчишин, О. (2018). Теоретико-методична підготовленість студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Спортивний вісник Приднепров’я. 2, 37–43.

Загородній, В. В. і Ярославська, Л. П. (2017). Обґрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основи показників фізичної підготовленості. Молодий вчений, 9 (49), 130–133.

Зінченко, Н. М. (2017). Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 143, 342–345.

Круцевич, Т. і Малахова, Ж. (2018). Фізична підготовленість студентів у сучасних умовах навчання в медичних закладах вищої освіти. Спортивний вісник Приднепров’я, 2, 65–68.

Круцевич, Т. і Пангелова, Н. (2016). Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Приднепров’я. 3, 109–114.

Круцевич, Т., Саїнчук, М. і Підлетейчук, Р. (2018). Причини політики девальвації фізичної підготовки в системі фізичного виховання в закладах освіти України. Спортивний вісник Приднепров’я, 1, 169–174.

Попрошаєв, О. В., Мунтян, В. С. і Білик, О. А. (2019). Питання реформування навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у закладах вищої освіти України. Молодий вчений, 4.1(68.1), 73–77.

Приходько, В. і Чернігівська, С. (2016). Про потребу визначення місця «Фізичного виховання» у реформі вітчизняної вищої школи в контексті компетентнісного підходу. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 215–220.

Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до 2025 року (2019). 1–6.

Субота, В. В. і Олексієнко, Я. І. (2018). Модернізація системи фізичного виховання закладів вищої освіти України в умовах Болонського процесу. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 18, 89–93.

Сутула, В. О., Луценко, Л. С., Булгаков, О. І., Дейнеко, А. Х., Сутула, А. В. і Шутєєв, В. В. (2016). Щодо сучасних організаційних інновацій у системи фізичного виховання студентської молоді. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(51), 99–106.

Тимощук, О. В. (2018). Вплив фізичної активності та загартування на адаптаційні можливості учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти. Молодий вчений, 7(71), 217–221.

Шкребтій, Ю. (2010). Реалізація Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у навчально-виховній сфері. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 1(9), 27–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Пермяков, О., Оніщук, Л., Йопа, Т., & Остапов, А. (2020). СУЧАСНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗВО. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 102–112. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222853

Номер

Розділ

Статті