ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Олена Лихолат

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222851

Ключові слова:

педагог закладів професійної (професійно-технічної) освіти, професійна освіта, інноваційні умови, нові професійні педагогічні ролі.

Анотація

У статті представленні результати теоретичного аналізу процесу підготовки педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інноваційних умовах. Виявлені інноваційні фактори впливу на процес підготовки педагога професійної освіти. Проаналізовані типи інновацій, пов’язані з професійною освітою швейного профілю. Розглянуті ключові навички успішної кар’єри в 2020 і подальших роках. Установлено, що креативність є однією з провідних навичок, що впливає на ефективність навчальної діяльності і взаємовідносини між студентом і педагогом. З’ясовано, що опора на закономірності функціонування мозку в організації ефективного процесу підготовки педагога є вимогою сьогодення. Здійснена спроба визначення моделі педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яка базується на об’єднанні функціоналу таких педагогічних ролей, як тьютор, коуч, ментор, фасилітатор, модератор, едвайзер, наставник, новатор, розробник навчальних середовищ і педагогічний дизайнер. Запропонована інформативно-комунікативна модернізація окремих навчальних дисциплін підготовки педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Посилання

Brsana, Hansen (2017.10.04) Правила мозгового штурма: руководство по созданию великих идей. Взято з https://www.wrike.com/ru/blog/pravila-mozgovogo-shturma-rukovodstvo-po-sozdaniyu-idey/ (дата звернення 04.06.2020).

Вікторенко, І. і Горобець, Л. (2019). Нові професійні ролі та функції сучасного вчителя в контексті Концепції Нової української школи. Профессіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти, 11, 93–106. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197377

Ворніков, В. (2018). Конвенціональність та її роль у соціальній адаптації в Україні. Вісник львівського університету ім. Івана Франка. Серія філософські науки, 20, 58–69.

Дороніна, Т. О. (2018). Розгалуження педагогічних спеціалізацій як відображення соціального спрямування педагогічної освіти. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка, 10, 41–47. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2018_10_6

Едвард де Боно (1997). Шесть шляп мышления. Санкт-Петербург, Российская Федерация: Питер Паблишинг. (Серия «Тренировка ума»). Переклад з ISВN 0-14-013784-Х (англ.)

Кириченко, Т. В. (2017). Локус контролю як механізм розвитку саморегуляції у майбутніх учителів. Молодий учений, 6(46), 326-330.

Кондратюк, Т. В. (2018). Четвертая промышленная революция: какие компетенции необходимы сотрудникам? Стратегические решения и риск-менеджмент, 3(108), 66–79.

Коноваленко, Ю. (2017.03.21). Тьюторы, коучи и эдвайзеры – кто они? Освіта.ua. Взято з https://ru.osvita.ua/school/reform/55183/ (дата звернення: 02.08.2020).

Кулакова А. Б. (2018). Поколение z: теоретический аспект. Вопросы территориального развития, 2(42), 6.

Лысов, C. (2016). Четвертая промышленная революция. Эра кибер. По следам «Давос – 2016». Взято з https://sherlock-solutions.com/problem-solving-techniques/the-fourth-industrial-revolution-the-era-of-cyber-in-the-footsteps-of-davos-2016/ (дата звернення 05.05.2020).

Матвійченко, О. С. (2018). Концепція Індустрія 4.0.: зміст, можливості та ризики. Бизнес Информ, 12(491), 91–99.

Махова, Г. В. і Панасюк, В. В. (2019). Рекрутинг у кансалтингових компаніях у контексті зміни поколінь. Бизнес Информ, 6(497), 251–258.

Міністерство освіти і науки України. EU4SKILLS. Взято з https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills (дата звернення 02.05.2020).

Міністерство освіти і науки України. Дуальна освіта. Взято з https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita (дата звернення 02.05.2020).

Міністерство освіти і науки України. Освітні стандарти, навчальні плани та програми. Взято з https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi (дата звернення 02.05.2020).

Рабунец, П. (2014.10.15). Пять «Почему?» – Метод решения проблемы через поиск первопричины. Взято з https://www.leaninfo.ru/2014/10/15/5-pochemu/ (дата звернення: 15.07.2020).

Соколова, Е. И. (2013). Анализ терминологического ряда «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования. Непрерывное образование: XXI век, 4, 124–135.

Українське покоління Z: цінності та орієнтири. Результати загальнонаціонального опитування (2017). Київ. (140). Взято з http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf (дата звернення: 06.06.2020).

Ілляшенко, С. М. (Ред.) (2014). Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту: магістерський курс: підручник. Суми, Україна: Університетська книга.

Фаляхов И. И. (2016). Диверсификация моделей наставничества: ментор, тьютор, коуч, фасилитатор и идентификация их готовности к осуществлению наставнической деятельности. Казанский педагогический журнал, 2–1(115), 45-49.

Цветков, А. В. (2017). Нейропедагогика для учителей: как обучать по законам работы мозга. Москва, российская Федерация: Издательство «Спорт и культура-2000».

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Лихолат, О. (2020). ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНИХ УМОВАХ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 85–101. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222851

Номер

Розділ

Статті