ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Сергій Лазоренко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222836

Ключові слова:

педагогічна система, професійна підготовка, студенти факультетів фізичної культури і спорту, інформаційно-освітнє середовище ЗВО, технологічна підготовленість, інформаційна компетентність, цифрова грамотність.

Анотація

У статті акцентовано увагу на розробці моделі педагогічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту й розвитку їх інформаційно-цифрової культури в умовах змішаного навчання. Педагогічну систему формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в умовах змішаного навчання описано як цілісну структуру, що забезпечуватиме системну професійну підготовку майбутніх фахівців ФКіС. В основу моделювання процесу формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в умовах змішаного навчання покладено методологічні підходи та принципи. Теоретичний концепт визначає систему ідей, вихідних категорій, основних понять. Практичний концепт описує систему дій, які забезпечують практичне розв’язання поставленої проблеми. Відповідно процес формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС в умовах змішаного навчання передбачає вдосконалення змісту, методів і засобів навчання та форм навчальної діяльності студентів.

Модель формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС в умовах змішаного навчання включає діагностику результатів професійної підготовки, яка базується на критеріях і показниках сформованості складових інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС. Результатом реалізації моделі є позитивна динаміка в рівнях сформованості складових інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС.

Посилання

Ашанін, В. С. (2017). Аналіз практичного досвіду формування інформаційної культури студентів Харківської державної академії фізичної культури. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 1,7–11.

Близнюк, М. М. (2000). Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва. (Дис. канд. пед. наук). Івано-Франківськ, Україна: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника.

Гунько, С. О. (1998). Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів. (Дис. канд. пед. наук). Луцьк, Україна: Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки.

Гуревич, Р. С., Коломієць, Т. Д. (2010). Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 1(188), 60–67.

Ільків, О. С. (2003). Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І – ІІ рівнів акредитації. (Дис. канд. пед. наук). Рівне, Україна: Міжнародний ун-т «Рівненський економіко-гуманітарний ін-т» ім.Степана Дем'янчука.

Карташова, Л. А. (2004). Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Качурівський, В. О. (2003). Організація самостійної роботи студентів агроколеджів із набуття умінь та навичок практичного застосування комп'ютерної техніки. (Дис. канд. пед. наук). Тернопіль, Україна: Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка.

Майборода, О. В. (2002). Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Центральний ін-т післядипломної освіти АПН України.

Cухобок, О. Ю. (2011). Засоби інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту, 12, 109–112.

Druz, V. A., Iermakov, S. S., Nosko, M. O., Shesterova, L. Y., & Novitskaya, N. A. (2017). The problems of students’ physical training individualization. Pedagogics Psychology MedicalBiological Problems of Physical Training and Sports, 21(2), 51–59. DOI: 10.15561/18189172.2017.0201

Makarenko, L. & Słabko, W. (2015). Informatization of education in the era of globalization of educational space. Szkoła – Zawód – Praca, 10, 20–29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Лазоренко, С. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 26–35. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222836

Номер

Розділ

Статті