ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Олена Зубарєва

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222835

Ключові слова:

мистецька освіта, дистанційне навчання, мотивація, візуалізація, педагогіка партнерства.

Анотація

У статті висвітлено використання дистанційних технологій у різноманітності та варіативності форм їх застосування як відгук на вимоги сучасного освітнього середовища. З’ясовано, що завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям творчий учитель має унікальну можливість самостійно створювати необхідний мультимедійний супровід до дистанційних уроків, виходячи з власного бачення теми, ураховуючи особливості класу, школи. Досвід використання курсу дистанційного навчання у викладанні мистецтва показує, якщо використовувати доступний дистанційний інформаційний ресурс із дисципліни «Мистецтво», виграють і викладачі, і учні. І тепер не лише вчитель будуватиме навчальний процес з урахуванням індивідуальності учня, а й учень може побудувати власний навчальний маршрут отримання знань, ураховуючи особисті вподобання. Розкрито значення систематизації теоретичної основи у формі дистанційного курсу, що дозволяє сформувати певну інформаційну базу, на яку учні можуть спиратися під час виконання практичних завдань.

Посилання

Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Биков, В. Ю. (2015) Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології, (с. 77–140). Київ, Україна: Атіка,

Биков, В. Ю. (2008) Технологія створення дистанційного курсу: навч. посіб. Київ, Україна: Міленіум. ,

Гриневич, Л., Морзе, Н., Прошкін, В., Шемелинець, І., Линьов, К. і Рій, Г. (2020). Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка. Київ, Україна: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кондратова, Л. (б.д.). Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початкові школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва. Взято з https://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/88

Лотоцька, А. і Пасічник, О. (б.д.). Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

Пінчук, О. П., Манако, А. Ф. і Савельєва, І. В. (2013) Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчання. ІІТЗН НАПН України. Київ, Україна.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Наказ МОН України, Положення від 25.04.2013 № 466 (із змінами, внесеними згідно з наказами МОН № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015). Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Зубарєва, О. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 13–25. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222835

Номер

Розділ

Статті