СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПОРТФОЛІО СТУДЕНТА

Автор(и)

  • Роман Зеленський
  • Людмила Зеленська

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222834

Ключові слова:

фізичне виховання, заклад вищої освіти, електронне фізкультурно-спортивне портфоліо, зміст, структура.

Анотація

У статі визначено завдання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в процесі підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти у ЗВО України. Конкретизовано компетентності (формування усвідомленого прагнення до самостійного фізичного вдосконалення, розвиток умінь і навичок використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя), яких набувають здобувачі на заняттях із «Фізичного виховання». З’ясовано, що значний потенціал для формування названих компетентностей має використання в освітньому процесі ЗВО електронного фізкультурно-спортивного портфоліо студента. Доведено, що ця технологія завдяки низці переваг дозволяє реалізувати такі функції: моніторингову, стимулювальну, освітню, розвивальну, контрольно-оцінну. Визначено етапи роботи з електронним портфоліо, запропоновано структуру і змістове наповнення електронного фізкультурно-спортивного портфоліо студента.

Посилання

Кузнєцова, О. Т. (2018). Методична система застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів. (Дис... докт. пед. наук). Київ, Україна: Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова.

Новикова, Т. Г., Прутченков, А.С. і Пинская, М.А. (2005). Построение различных моделей портфолио. Методист, 1.

Панченко, Л. Ф. (2013). Електронне портфоліо студента. Вісник ЛДУБЖД: Педагогічні науки, 7, 281–284.

Фільо, І.Є. (2011). Технологія Е-портфоліо в професійній підготовці інженерних фахівців. Теорія та методика електронного навчання: зб. наук. Праць, 11, 353–359.

Чернякова, С. Н. (2015). Формирование физкультурной компетентности бакалавров в информационно-образовательной среде вуза. (Дисс. канд. пед. наук). Тюмень, Российская федерация: Тюмен. гос. ун-т.

Шелехова, Л. В. (2008). Портфолио как одна из форм организации учебной деятельности по реализации индивидуальной траектории студента. Преподаватель высшей школы в ХХI веке. Взято з http://www.t21.rgups.ru/Arhiv2008s4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Зеленський, Р., & Зеленська, Л. (2020). СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПОРТФОЛІО СТУДЕНТА. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 5–12. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222834

Номер

Розділ

Статті