РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ РІДНОГО СЛОВА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Автор(и)

  • Tetiana Bondarenko
  • Liudmyla Butova
  • Valentyna Voblenko

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153781

Ключові слова:

змішане навчання («Blended Learning»), методична робота, модель «Ротація за станціями» («Rotation Model»), педагогічна майстерня, професійна діяльність, творчі здібності.

Анотація

Стаття присвячена проблемі  розвитку творчих здібностей учнів засобами рідного слова в позаурочний час в умовах перезавантаження сучасної школи, що спричинило необхідність оновлення процесу методичної роботи вчителів-філологів. Автори розглянули змішане навчання як технологію забезпечення  зазначеного процесу та запропонували шляхи вдосконалення розвитку творчих здібностей учнів засобами рідного слова в позаурочний час. З’ясовано, що використання в процесі методичної роботи змішаного навчання активізує професійну діяльність учителів, розвиває здатність фахівців до самоосвіти.

Посилання

Антипець, В. П. і Артюх, М. С. (2015). Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів як основи креативної особистості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки, Вип. 125, 279 – 282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_68.

Кузьменчук, І. Технології педагогічної майстерні у підготовці вчителя до педагогічного проектування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitlit-kyiv.blogspot.com/p/blog-page_4192.html

Протас, О. Л. (2014). Розвиток творчих здібностей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Освіта та розвиток обдарованої особистості, № 3, 26 – 29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_3_7

Сафарян, С. І. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2safaryan/2safaryan.htm

Сидоренко, В. В. (2011). Модель професійної компетентності вчителя української мови і літератури в контексті впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу. Наукова скарбниця освіти Донеччини: наук.-метод. журнал, No 1 (8), 72 – 77.

Сімоненко, Л. Ю. (2013). Методична компетентність як складник професійної компетентності вчителя української мови. Науковий вісник Донбасу, № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_2_28.pdf.

Черчата, Л. М. (2015). Методична компетентність майбутнього вчителя-філолога: аспекти формування. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтавського нац. пед. університету ім. В. Г. Короленка / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, Вип. 16 (16), 292-299. - Режим доступу: https://docplayer.net/73127210-Metodichna-kompetentnist-maybutnogo-vchitelya-filologa-aspekti-formuvannya.html

Шевченко О. Педагогічна майстерня як форма професійного розвитку молодого вчителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19101-pedagogichna-majsternya-yak-forma-profesijnogo-rozvitku-molodogo-vchitelya.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Bondarenko, T., Butova, L., & Voblenko, V. (2018). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ РІДНОГО СЛОВА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (1), 170–178. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153781

Номер

Розділ

Статті