ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОПЕДЕВТИЧНОГО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ (зображувально-виражальні засоби)

Автор(и)

  • Valerii Syrotenko
  • Olena Bondarenko

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153778

Ключові слова:

літературознавча пропедевтика, зображувально-виражальні засоби, епітет, порівняння, символ, персоніфікація, алітерація, анафора, інверсія, еліпсис, риторичні питання та звертання, літературна дидактична гра, евристична бесіда, самостійна робота, вибіркове читання.

Анотація

Стаття присвячена двоєдиній проблемі: змісту пропедевтичного матеріалу з основ літературознавства на уроках літературного читання в початкових класах і характеру методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів, що викладає шкільний предмет «Літературне читання», до методично правильної й ефективної побудови уроку літературного читання, на якому формуються уявлення про ті чи ті літературознавчі поняття. Ця двоєдність і обумовлює стратегію й тактику вишівського навчального процесу – забезпечення належної теоретичної підготовки з основ літературознавства та здійснення всебічної практичної методичної підготовки щодо виконання фахових функцій.

Окреслена мета реалізується на лекційних і практичних заняттях з основ літературознавства та дитячої літератури з методикою навчання літературного читання.  Розглянуто можливості лекції з елементами бесіди, практичних занять різної тематики, але з єдиною умовою: усі завдання повинні носити пошуково-творчий характер, що забезпечить ефективність засвоєння студентами необхідних професійних знань, гарантує їхнє репродуктивно-активне застосування безпосередньо в педагогічній діяльності.

Посилання

Бондаренко, О.Е. і Сиротенко В.П. (2015). Врахування жанрової природи творів під час вивчення лірики в початкових класах. Початкова школа, 5, 51–54.

Бондаренко, О.Е., і Сиротенко, В.П. (2017). Практика застосування різноманітних шляхів аналізу художнього твору на уроках літературного читання. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (1), 77–89.

Бондаренко, О.Е. і Сиротенко, В.П. (2013). Формування у студентів факультету підготовки вчителів початкових класів навичок літературознавчого аналізу художнього твору при вивченні курсу «дитяча література». Лінгводидактика: теорія, методика, досвід, 4, 16–21.

Волошина, Г.П. (2011). Особливості уроків читання та літературознавча пропедевтика у початковій школі. Посібник для студентів та учителів початкових класів. Взято з https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/325/1/Osoblyvosti_urokiv_chytannia.pdf

Геруля, Г. (2010). Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школярів. Початкова школа, 3, 7–10.

Іванова, Л. (2006). Літературознавча пропедевтика в початковій школі. Початкова освіта, 8, 3.

Ільман, В. (2011). Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи: сучасні тенденції. Рідна школа, 1-2, 30–32.

Кнодель, Л.В. (2008). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Вид. Паливода А.В.

Кузьминський, А.І. (б.д.). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Знання.

Літературне читання. Програма для 2-4-х класів ЗНЗ. Взято з https://osvita.ua/school/program/program-1-4/57055/

Олесь, О. (б.д.). Конвалія. Взято з https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5986

Петровська, Т. (2013). Система роботи над образними засобами художнього твору на уроках літературного читання (порівняння). Початкова школа, 4, 5–7.

Савченко, О.Я. (2015). Літературне читання. 4 клас. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».

Ситченко, А.Л. (2005). Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.

Туркот, Т.І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор.

Фенцик, О. (2012). Методика аналізу ліричного твору на уроках літературного читання. Початкова школа, 12, 19–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Syrotenko, V., & Bondarenko, O. (2018). ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОПЕДЕВТИЧНОГО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ (зображувально-виражальні засоби). Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (1), 134–147. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153778

Номер

Розділ

Статті